Lupa tuntea turvallisuutta, pelkoa, vihaa, surua, iloa ja kaikkea niiden väliltä

Olemme keskellä Ihan iholla -tunnetyöskentelyryhmien kehittämisprosessia. Vuoden ajan kehittäminen on tapahtunut pääosin etäalustoilla. Näemme toisemme pieninä hahmoina ruudulla ja puhumme tunteista. Olen huomannut, että minulle mentalisaatio on etäyhteydellä vaikeampaa kuin kasvokkain samassa tilassa ollen. Jään ikään kuin yksin tunnustelemaan omia tunteita ja ajatuksia. Tunteet eivät nouse samalla tavalla pintaan. On vaikeampaa veikkailla, mitä toisen ihmisen mielessä mahtaa tapahtua tai kuulla vivahteita varsinkin, jos emme ole tavanneet milloinkaan aiemmin kasvokkain.

Viime syksynä ennen tiukempia rajoituksia ehdimme pitää kehittämiskoulutuksen Ihan iholla-tunnetyöskentelyn ohjaajille. Kehittämiseen osallistui sijaisvanhempia ja perhehoidon työntekijöitä. Yhdeksi teemaksi keskusteluissa ryhmässä nousi lupa tuntea. Puhumme paljon sijaishuollossa, että kaikki tunteet ovat sallittuja ja kaikkia tunteita saa ilmaista, mutta onko se totta todellisessa elämässä. Tunteiden ilmaisu edellyttää tutustumista ja tuntemista sekä sitä, että pysähdymme itsekukin kuulostelemaan, mitä minussa tapahtuu. Tunteiden ilmaisua vapauttaa, että suostumme ei-tietämiseen ja siihen, että emme suoraa päätä ala etsiä ratkaisuja hankalaan tunteeseen tai tilanteeseen. Monilla on kokemuksia siitä, että on liian vähän turvallista tilaa pysähtyä yhdessä ja pähkäillä tunteiden äärellä.

Ihan iholla -tunnetyöskentelyssä paneudutaan mentalisaation pohjalta kiintymyskeskeiseen vuorovaikutukseen. Ryhmässä harjoitellaan ja pohditaan, miten lapsen kokemaa turvallisuutta ja kykyä tunnistaa sekä ilmaista tunteita voidaan lisätä esimerkiksi myönteisen kiinnostuksen, ilmapiirin keventämisen ja hyväksynnän ilmaisun avulla.

Tunnetyöskentelyryhmät on tarkoitettu ihmisille, jotka sijaishuollon arjessa kohtaavat lapsia ja nuoria, esimerkiksi perhehoitajille ja sijaishuollon työntekijöille. Ne ovat mahdollisuus tunnistaa ja pohtia omia ajatuksia ja tunteita mentalisaation, kiintymyskeskeisen vuorovaikutuksen ja perustunteiden äärellä. Välillä työskennellään  koko ryhmä yhdessä, välillä pienissä ryhmissä ja välillä yksin pohtien. Työskentelyn tavoitteena on antaa kaikille mahdollisuus pysähtyä ja ymmärtää enemmän omasta itsestään ja pohtia vuorovaikutusta lapsen tai nuoren kanssa.

Aikuisten ryhmissä keskitytään omaan itseen, omiin tunteisiin ja tapaan olla vuorovaikutuksessa. Ryhmäkertojen välillä ryhmään osallistuvat aikuiset työskentelevät tutun lapsen kanssa toiminnallisesti. Ryhmässä kunnioitetaan lapsen yksityisyyttä eikä avata lapsen ajatuksia, mutta keskustellaan siitä, mitä ajatuksia ja tunteita lapsen kanssa työskentely aikuisissa herättää.

Onko sinulla lupa tuntea ja pohtia omia tunteitasi työssäsi ja omassa arjessasi? Mitä sinulla on mielessäsi tällä hetkellä? Onko jokin tunne pinnalla tai onko jokin nousemassa tietoisuuteen? Miten voit jakaa tunteitasi tällä hetkellä? Mitä tarvitset?

Teams-palaverien putki työpäivien aikana on minun arjessani lisännyt nopeampaa asioiden käsittelyä, jolloin tunteeni ovat voineet jäädä tunnistamatta ja sivuun. Kehon kieli ei välity ihmiselle, joka kertoo vaikkapa vaikeasta tilanteesta työssä tai yksityiselämässä, samalla lailla kuin kasvokkain. Kuitenkin, kun olemme pysähtyneet eri asioissa myös niihin liittyvien tunteiden äärelle, se on lisännyt turvallisuutta ilmaista kaikenlaisia ajatuksia ja ideoita. Pieni asia ei ole sekään, että näin on voinut tulla kokemus kuuntelemisesta ja kuulluksi tulemisesta. Pysähtyminen tuo usein esiin sen, että meissä tapahtuu paljon enemmän kuin kiireessä tulee huomatuksi.

Ihan iholla -tunnetyöskentelyryhmät

Ihan iholla -tunnetyöskentelyryhmät kehitettiin Pesäpuussa alun perin perhehoitoon sijaisvanhempien kasvuryhmiksi. Ryhmiä on järjestetty vuodesta 2010 alkaen. Vuosien varrella ryhmämallia on sovellettu myös sijaishuollon työntekijöille ja muillekin ryhmille, esimerkiksi fyysisesti sairastuneiden lasten vanhemmille. Palautteen perusteella malli onkin sopinut hyvin perhehoitajien lisäksi lastensuojelulaitosten ohjaajille ja perhehoidon työntekijöille.

Ihan iholla -nimi syntyi kokemuksesta, kuinka lapsi ja hänen kokemuksensa tulevat meitä lähelle ja tarvitsemme  pysähtymistä tunnistamaan omia kokemuksiamme ja tunteitamme, ja erottamaan ne lapsen tunteista ja tarpeista. Tänä vuonna jatketaan ryhmämallin kehittämistä sekä perhe- että laitoshoitoon sopivaksi. Ihan iholla -tunnetyöskentelyohjaajakoulutuksia aletaan tauon jälkeen järjestää vuosittain. Koulutus on kolmepäiväinen ja antaa valmiudet ohjata viisi kertaa kokoontuvia tunnetyöskentelyryhmiä.