Kipeän kohtaaminen auttaa selviytymään – kokemuksia Sisukkaan koulukiertueelta

Pesäpuun Sisukas-toiminnassa toteutettiin helmikuussa  koulukiertue, jonka tavoitteena oli vähentää lastensuojeluun kohdistuvia ennakkoluuloja ja kertoa siitä, miten lastensuojelu voi auttaa lapsia, nuoria ja perheitä. Koulukiertue oli osa Care Day -juhlaviikkoa ja sijaishuollon juhlapäivää 19.2.2021. Kyseessä on maailman suurin sijaishuollon juhlapäivä, jonka ideana on nostaa esiin sijoitettujen lasten ja nuorten ääntä ja oikeuksia sekä yhdistää sijaishuoltoon liittyviä henkilöitä keskustelemaan ja jakamaan tietoa sijaishuollosta.

Loimme oppituntikokonaisuuden, jonka ohjasimme verkkovälitteisesti neljän yläkoulun oppilaille Jyvässeudulla. Koulukiertueen oppitunti tavoitti yhteensä noin 80 oppilasta. Koulukiertueen suunnittelussa ja toteutuksessa oli mukana kaksi sijaishuoltotaustaista kokemusasiantuntijaa. Kiertueen punainen lanka oli pohtia, mitkä asiat auttavat selviytymään ja mitä juhlimisen aihetta lastensuojelussa ja jokaisen meidän elämässä on.

90 minuutin oppitunnin aikana kerroimme, millaista on asua sijaishuollossa, mitä sosiaalityöntekijä tekee ja lopuksi pohdimme yhdessä mikä antaa voimia selviytyä haastavissa tilanteissa. Oppitunti rakentui yhdistämällä monipuoliseksi kokonaisuudeksi tiedon jakamista, oppilaiden toiminnallisia osuuksia sekä vuorovaikutusta oppilaiden, opettajan ja työryhmän välillä. Tuntien päätteeksi saimme osallistuneelta opettajalta palautetta oppitunnin onnistuneesta rakenteesta ja kiitoksen siitä, että oppilaat pääsivät oikeasti kosketuksiin asian kanssa tasolla, joka on harvinaista.

Oppitunnin toiminnallinen osuus alkoi yhteisen sanapilven tekemisellä. Oppilaat saivat kirjautua kännyköillä yhteiseen sanapilveen ja kirjoittaa yhdellä sanalla kolme tärkeintä asiaa omassa elämässä. Kun oppilaat olivat vastanneet, kehotimme heitä pohtimaan parin kanssa mitä ajatuksia ja tunteita heissä heräisi, jos osa tai kaikki heidän elämän tärkeistä asioista otettaisiin pois. Monet nuoret jakoivat, että heillä olisi tyhjä tai masentunut olo tai he tekisivät itsemurhan. Tärkeiksi asioiksi nuorten parista nousi esimerkiksi perhe, kaverit, harrastukset, koti ja unelmat. Tehtävän ideana oli johdattaa nuoria pohtimaan oman kokemuksen kautta, millaiseen tilanteeseen sijoitettu nuori voi joutua, kun hän ei voi asua omien vanhempien luona. Tarkoitus oli lisätä heissä ymmärrystä ja myötätuntoa niitä nuoria kohtaan, joita sijaishuolto koskettaa.

Jaoimme luokkiin koristellut Care Day- juhlalaatikot, jotka sisälsivät jokaiselle oppilaalle oman pussin herkkuja ja Sisukas-tatuoinnin, kortteja ja esitteitä Pesäpuun toiminnasta.

Oppituntikokonaisuutta varten teimme kokemusvideon, jolla työryhmän kokemusasiantuntijat avasivat omaa taustaansa sijaishuollossa avoimesti ja rehellisesti. Videon sisältö suunniteltiin etukäteen huolellisesti ja valitsimme videolla esitettävät kysymykset siten, että kerroimme mitä hyvää lastensuojelu on elämäämme tuonut ja mikä on auttanut selviytymään vaikeiden aikojen yli. Hyvää painottavasta lähestymistavasta huolimatta videon tarinat olivat totuudenmukaisia ja toivat esiin sen, että taival on pitänyt sisällään myös vaikeita vaiheita.

Katsoimme kokemusvideon ja annoimme oppilaille mahdollisuuden esittää kokemusasiantuntijoille kysymyksiä videon jälkeen. Pyysimme oppilaita keskustelemaan pienissä ryhmissä videon herättämistä tunteista ja siitä, miten he itse voisivat auttaa kaveria, jolla on vaikeaa. Oppilaiden vastausten mukaan video oli koskettanut heitä ja saanut ajattelemaan, että ehkä laitoksessa asuminen ei olisikaan niin kamala juttu, kuin oli aiemmin luullut. Muutama nuori halusi myös tulla kysymään suoraan kokemusasiantuntijoilta, miltä laitoselämään ja sijaisperheeseen sopeutuminen oli tuntunut. Kysymysten äärellä käytiin rehellinen keskustelu, jossa kerroimme, että se oli vaikeaa, mutta kaikesta voi selviytyä.

Tiktok-Sossut Maija Haapala ja Camilla Jokinen tekivät koulukiertuetta varten sosiaalityöntekijä-videon nuorekkaalla otteella hyödyntäen sossujen Tiktok-videoita. Yhdessä työskennelleet sosiaalityöntekijät kertoivat, mitä sosiaalityöntekijä tekee, miksi lastensuojelu on tärkeää ja miten se voi auttaa lapsia, nuoria ja perheitä. Videon tarkoituksena oli murtaa lastensuojeluun liittyviä myyttejä ja välittää oikeaa tietoa. Oppilailta tunnin päätteeksi kerätyn palauteen mukaan “sossuvideo” oli suurimman osan mielestä oppitunnin paras juttu. Voit katsoa Tiesitkö tämän lastensuojelusta? -videon täältä.

Halusimme seuraavaksi laittaa oppilaat pohtimaan asioita, joista he saavat voimaa. Tämä toteutettiin voimateosten askartelulla. He saivat piirtää, kirjoittaa, maalata ja leikata lehdistä kuvia luoden pienryhmissä yhteisen teoksen, joka kuvaa asioita, joista he saavat voimaa. Kehotimme oppilaita pohtimaan, mikä auttaa selviytymään, kun on vaikeaa ja mitä juhlimisen aiheita elämässä on. Työskentelyn päätteeksi kuuntelimme sijaishuoltotaustaisen Leo Luthandon kappaleen Miljoona valoo ja kävimme opettajan avulla läpi nuorten voimateokset. Teoksissa voimaa antavina asioina esiin nousi muun muassa rakkaus, kauneus, luonto ja terveys. Care Day -viikon jälkeen voimateoksista luotiin videokokonaisuus, jonka voit nähdä tästä; Mistä saan voimaa? -yläkouluikäisten voimateoksia.

Työryhmä juhlatunnelmissa Care Day -viikolla.

Työryhmässä mukana olleena kokemusasiantuntijana minulle yksi merkityksellisimmistä asioista koulukiertueen toteuttamisessa oli kokemusvideon luominen yhdessä toisen kokemusasiantuntijan ja muiden ammattilaisten kanssa. Oli antoisaa pysähtyä keskustelemaan toisen kokemusasiantuntijan, toisen vertaisen kanssa siitä millaisia asioita olemme kokeneet poluillamme ja mitkä asiat ovat tuoneet meidät tähän hetkeen, jossa asiat ovat hyvin. Omalla kohdallani minua on kannatellut uteliaisuus elämää kohtaan, rohkeus kokeilla uusia asioita ja sinnikäs halu päästä vaikeiden aikojen yli. Lisäksi olen kokenut äärimmäisen tärkeänä pitkäkestoiset, hyvät ihmissuhteet, jotka kannattelevat elämässä. Vaikeudet ovat toimineet elämässäni eteenpäin vievänä voimana, joka on ajanut minua etsimään vastauksia kärsimyksen ongelmaani. Etsimisen kautta olen päätynyt löytämään vastauksia, miten elää hyvää itseni näköistä elämää syvällä tasolla, enkä tiedä olisinko löytänyt tänään kokemaani rauhaa elämättä läpi kaikkia kokemiani haasteita. Kärsimys ja vaikeudet voivat olla lahja.

Vaikka olen käsitellyt omaa elämäntarinaani paljon ja tehnyt rauhaa alkutaipaleeni kanssa, tämä työ ei tule koskaan valmiiksi. Koen, että aina kun menneisyyden äärelle pysähtyy uudestaan, näkee enemmän. Juurille kannattaa uskaltaa sukeltaa, sillä sieltä löytyy valtavasti voimaa, kunhan rohkenee kohdata rehellisesti myös kaiken mahdollisen kipeän ja epätäydellisen, jonka on matkan varrella sisäistänyt. Nyt voin viedä valoa juurille ja rakastaa vahvaksi kaiken, mitä itsestäni löydän. Mahdollisuus pysähtyä kaiken koetun äärelle koulukiertueen ja kokemusvideon luomisen merkeissä on ollut lahja. Uskon, että koulukiertue on ollut lahja myös siihen osallistuneille nuorille ja jokainen heistä kokemusvideon nähtyään uskoo edes hippusen enemmän, että kaikesta todellakin voi selviytyä. Kaiken jälkeen valo voittaa.

 

Kirjoittaja: Jemina Jussila, kokemusasiantuntija, Pesäpuu ry