Yhdessä aikuisuuteen – Elämässä Eteenpäin (YEE)-hanke on käynnistynyt!

Pesäpuu on mukana THL:n koordinoimassa YEE-hankkeessa, jonka tavoitteena on tukea lastensuojelun jälkihuoltoon sekä kotoutumislain mukaisiin tukipalveluihin oikeutettujen nuorten oikeuksien toteutumista.

Osatoteuttajana Pesäpuu vastaa nuorten kokemusasiantuntijoiden kehittämisosallisuudesta hankkeesta kannustamalla hankkeen muita toimijoita mahdollistamaan kehittämisestä kiinnostuneille nuorille tilaa hankkeesta sekä koordinoimalla ympäri suomen toimivien kokemusasiantuntijoiden ja kehittäjäryhmien osallistumista hankkeen toteutukseen.

Hankkeessa työskentelee Pesäpuussa projektikoordinaattorin lisäksi kolme jälkihuollon kokemusasiantuntijanuorta. Pesäpuun yhteyshenkilönä toimii kehittämispäällikkö Helena Inkinen, p. 040 705 3876, helena.inkinen(at)pesapuu.fi.

Hankkeeseen voi tutustua tarkemmin osoitteessa thl.fi/yee.

Hankkeen aloituswebinaari järjestetään 29.4. Tilaisuudessa tarjotaan tutkimus- ja kokemustietoa lastensuojelun jälkihuollosta ja ilman huoltajaa alaikäisenä maahan tulleiden jälkihuoltoikäisten tukipalveluista. Lisätietoja ja ilmoittautuminen webinaariin THL:n verkkosivuilla.