Osallisuuskonsultaatiosta apua lapsen kanssa työskentelyyn systeemisissä tiimeissä

Osallisuuskonsultaatio on työtapa, jonka tavoitteena on nostaa esiin lapsi ja lapsen tarpeet systeemisessä työskentelyssä. Konsultaation tuloksena tiimin kanssa tehdään konkreettinen työsuunnitelma lapsen osallisuuden vahvistamiseksi.

Miten saada näkymättömät lapset näkyviksi -artikkelissa kerrotaan työtavasta, joka pysäyttää löytämään ja sanoittamaan lapsen tarpeita sekä ohjaa konkreettisen työskentelyn vastaamaan lapsen tarpeita. Työskentelyssä käytetään Tejping-nukkeja.

Artikkeli löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin julkaisusta: Systeemisiä kokeiluja – kohti jatkuvaa yhdessä oppimista (Petrelius, Yliruka, Miettunen. 2021)

Pesäpuu toteuttaa konsultaatioita tiimeille sopimuksen mukaan.

Lisätietoja: hanna.sarkio(at)pesapuu.fi.