X-ketju antaa tunnustuksen kolmelle lastensuojelun sijaishuollon työtä edistäneelle taholle.

Osana Care Day’n eli sijaishuollon juhlapäivän 2021 juhlintaa Pesäpuu ry:n X-ketju-hanke haluaa muistaa turvallisen sijaishuollon puolesta työskenteleviä ja sijaishuollossa kaltoinkohdelluiksi tulleiden henkilöiden auttajia. Tunnustuksella on tarkoitus nostaa esille henkilöitä ja tahoja, jotka ovat ansiokkaasti ja tarmokkaasti tehneet sijaishuollon edistämistyötä.

1.  Visa Koiso-Kanttila ja Huostassa-dokumenttisarjan työryhmä

Visa Koiso-Kanttila on Huostassa-audiodokumenttisarjassa tuonut rohkeasti esille sijaishuollossa tapahtuvaa kaltoinkohtelua ja antanut äänen vaiennetuille tarinoille. Dokumenttisarja on herättänyt keskustelua ja toivoa, siksi se on 2020-luvun taitteen yksi tärkeimmistä puheenvuoroista. Samalla kun Visa Koiso-Kanttila on dokumentissaan tuonut esille karuja kokemuksia, on hän puolustanut lapsuutta ja lapsuuteen kuuluvaa herkkyyttä ja rakkautta.

Tunnustus kuuluu myös kaikille niille rohkeille nuorille ja lastensuojelun työntekijöille, jotka jakoivat omat tarinansa ja kokemuksensa Huostassa-audiodokumenttisarjan kautta.

Huostassa-audiodokumenttisarjan käsikirjoitus ja ohjaus: Visa Koiso-Kanttila Haastateltavat nimimerkein: Punahilkka, Marsupilami, Lumikki, Tuhkimo, Pirre & Hansu Äänisuunnittelu Janne Laine, musiikki & sävellys Lau Nau, tuottaja Sakari Silvola, Yleisradio. Huostassa-audiodokumenttisarjan jaksot ovat kuunneltavissa Yle Areena Audiossa.

2.  Kokemusasiantuntija Severi Novala

Severi Novala on ollut perustamassa X-ketjua ja toiminut kokemusasiantuntijana koko hankkeen ajan. Kokemustiedon avulla Severi on osallistunut aktiivisesti X-ketjun vertaisryhmätoimintaan sekä sen kehittämiseen. Severi on jo ennen X-ketjun perustamista antanut huomattavan panoksensa sijaishuollon kehittämiselle tuoden julkisesti esiin ongelmia lastensuojelulaitosten ja koulukotien historiasta, ja synnyttänyt sitä kautta keskustelua myös tämän päivän sijaishuoltopaikoista ja kasvatusmetodeista.

3.  Menneisyysselvitys-tutkijaryhmä

STM, Lastensuojelun sijaishuollon epäkohdat ja lasten kaltoinkohtelu 1937–1983.

Pirjo Markkola, Kirsi-Maria Hytönen, Antti Malinen, Paula Salenius, Janne Haikari, Marjo Kuronen ja Johanna Oksanen.

Tutkimusryhmä on ansiokkaasti avannut lastensuojelun historiaa ja tuonut esiin epäkohtia ja tietoa lasten kaltoinkohtelusta vuosien 1937–1983 aikana. Tutkimustieto mahdollistaa uusien rakenteiden ja käytäntöjen luomisen, joiden avulla voidaan välttää lastensuojelun sijaishuollossa aiemmin tehtyjä virheitä ja kehittää lastensuojelua paremmaksi. Selvityksessä esiin tulleet karut kokemukset ovat edelleenkin ajankohtaisia.

Selvityksessä oman tarinansa kertoneet henkilöt ovat kertoneet, miten kunnioittaen ja arvostaen tutkimusryhmä on heitä kohdannut, ja kuinka se on rohkaissut heitä hakemaan tukea myös X-ketjun toiminnoista. Menneisyysselvitys on antanut X-ketjun työlle tärkeän pohjan. Selvitys on luettavissa täältä.


X-ketjun lehdistötiedote annetuista tunnustuksista on luettavissa kokonaisuudessaan täältä.

Lisätiedot:
Johanna Barkman, johanna.barkman@pesapuu.fi, p. 040 514 4855
Anu Flinck, anu.flinck@pesapuu.fi, p. 044 538 7621