Perhehoidon asiantuntijatapaamisissa etsittiin tapoja edistää monimuotoista perhehoitoa

Lähes sata perhehoidon asiantuntijaa kokoontui perhehoidon monimuotoisuuden edistämisen äärelle kolmessa tapaamisessa tammikuun lopulla. Lastensuojelun perhehoidon asiantuntijatapaamiset järjestettiin etäyhteyksin Etelä-Suomen, Väli-Suomen ja Pohjois-Suomen alueilla. Kaikille perhehoidon toimijoille tarkoitettujen tapaamisten järjestäjinä toimivat Pelastakaa Lapset, Perhehoitoliitto ja Pesäpuu.

Alustuspuheenvuoroissa perhehoidon monimuotoisuutta avattiin erilaisista näkökulmista.

Heidi Puustinen kertoi ajatuksia ja kokemuksia monimuotoisuudesta vuodenvaihteessa päättyneen Väriä perhehoitoon –hankkeen tiimoilta. Hän korosti, että monimuotoisuutta on pohdittava kaikissa perhehoidon vaiheissa suunnittelusta rekrytointiin ja valmennukseen sekä tukeen ja täydennyskoulutukseen.

Anu Lehtosaari Perhehoitoliitosta kysyi puheenvuorossaan, taipuuko jälkihuolto nuoren tarpeisiin eli järjestetäänkö jälkihuoltoa nuoren tarpeista käsin. Tunnistetaanko perhehoitajien osaaminen ja läheisten ihmissuhteiden merkitys jälkihuollon suunnittelussa ja toteutuksessa? Millä kaikilla tavoin perhehoitoa voitaisiin hyödyntää jälkihuollossa? Käytetäänkö esimerkiksi osavuorokautista perhehoitoa sijaisperheessä tai nuoren kodissa?

Osallistujat kuulivat Pelastakaa Lasten sosiaalityöntekijä Päivi Partasen haastattelemaa yksin maahan tulleena turvapaikanhakijana Suomeen saapunutta ja perhehoidossa asuvaa nuorta. Hänen mielestään perhehoito sopii kaikille, kunhan vaan löytyy se oikea perhe. Nuori lähetti terveisiä perhehoitajille:

”Ei se niin vaikeeta ole, pitää vaan uskaltaa. Kyllä se menee ihan hyvin.”

Alustusten pohjalta käydyissä ryhmäkeskusteluissa nousi esiin uusia avauksia ja näkökulmia. Halu ja tahto lisätä perhehoidon monimuotoisuutta eri puolilla Suomea on yhteinen.

Näkökulmia monimuotoisen perhehoidon edistämiseksi:

 • Rekrytoinnin suunnittelu ja kehittäminen monimuotoisuuden näkökulmasta, jotta kaikki perhehoidosta kiinnostuneet kokisivat voivansa ottaa yhteyttä ja kysyä asiasta
 • Mahdollisuuksia pohtia ja keskustella organisaatioissa monimuotoisuuteen liittyviä asenteita, niiden tiedostamista ja avaamista tiedostamista sekä ymmärryksen ja osaamisen lisäämistä – ”saisi kehittyä omassa työssään
 • Monimuotoisuutta varten kehitetyn valmennusmateriaalin hyödyntämistä entistä paremmin
 • Monimuotoisuus entistä enemmän näkyviin PRIDE-valmennuksen paneelikeskusteluissa
 • Lasten ja nuorten ääntä enemmän esiin
 • Nuoruusikäisten perhehoidon mahdollisuuksien avointa tarkastelua
 • Perhehoidon mahdollisuudet osana jälkihuoltoa
 • Erilaisten perhehoitoperheiden ja perhehoitomuotojen esille nostoa viestinnässä
 • Vertaistuen hyödyntämistä
 • Perhehoitajien osaamisen tukea täsmä- ja lisäkoulutuksen avulla
 • Perhehoitajien valmiudet keskiöön, ei perhemuodot
 • Toiveena tiiviimpi keskustelu kuntasektorin ja palveluntuottajien välillä monimuotoisuuteen liittyen.
 • Valtakunnallista perhehoidon toimintaohjetta odotetaan tueksi