Näkyvät on sijaissisarusten oma vertais- ja vaikuttamisyhdistys

Mitä on sijaissisaruus?

Sijaissisaruksilla tarkoitetaan yleensä perhehoitajille syntyneitä tai heidän adoptoimiaan lapsia, jotka ovat sisaruksia perheeseen / kotiin sijoitetuille lapsille. 

Näkyvät on sijaissisarusten oma vertais- ja vaikuttamisyhdistys
– jotta yksikään sijaissisarus ei jää näkymättömäksi sisarukseksi.

Näkyvät on Suomen ensimmäinen ja ainoa vertais- ja vaikuttamistyöhön keskittyvä sijaissisarusten oma yhdistys. Yhdistyksen tarkoitus on toimia sijaissisarusten valtakunnallisena yhdistyksenä ja tuottaa toimintaa, jolla edistetään, vahvistetaan ja toteutetaan sijaissisarusten oikeuksia ja osallisuutta.

 Tämän saavuttamiseksi yhdistys 

  • järjestää vertaistoimintaa ja auttaa sellaisen kehittämisessä
  • toimii yhteistyössä esimerkiksi lastensuojelujärjestöjen kanssa
  • tekee vaikuttamistyötä sijaissisarusten aseman edistämiseksi muun muassa kantaa ottamalla
  • edistää tiedon saantia sijaissisaruudesta esimerkiksi kokoamalla tutkittua tietoa helposti ymmärrettävään muotoon

Yhdistyksen perustajajäseniä ja hallituksen toimijoita ovat Henrietta Pihlaja, Minerva Kettukuja, Milja Kaijanen ja Mikael Malkamäki.


Lisätietoja

Verkkosivut: nakyvat.wordpress.com
Instagram:  @nakyvat
Twitter: @nakyvat

Olit sitten sijaissisarus tai ammattilainen, ole yhteydessä matalalla kynnyksellä!