ARVOT elämässä ja sijaishuollossa

Arvot meissä -kortit

X-ketju julkaisi marraskuussa 2020 upean kolmikielisen Arvot meissä -korttisarjan. Kortit on luotu arvotyöskentelyyn, jolla voi selkiyttää oman elämän ja lastensuojelun arvoja. Kortit on kuvittanut Riikka Ahlfors ja ne kuvaavat oivaltavasti ja herkullisesti elämämme arvoja.

X-ketju järjesti arvojen kunniaksi Arvot & aamukahvit -webinaarin 16.11., jossa puhuimme arvojen filosofiasta, niiden merkityksestä hyvinvoinnillemme, kuvittajan näkemyksistä, sekä kuulimme korttien kehittäjien näkemyksiä. Löydät kortit ja näät webinaarin tallenteen täältä.

Mutta mitä ne arvot oikein ovat?

Arvot voidaan ymmärtää sekä yksilöiden että yhteiskuntien ominaisuuksina – meillä jokaisella on arvoja, mutta niin on myös ympäröivillä kulttuureillakin. Arvot ovat hassulla tavalla pysyviä, sekä muuttuvia – ne eivät ole kuten persoonallisuudenpiirteet, vaan muuttuvat herkemmin elämänkokemuksen myötä. Toisaalta osa arvoista pysyy kanssamme läpi elämän aina lapsesta asti, siirtyen kasvatuksen mukana meille ja yhä edelleen jälkikasvullemme. Esimerkiksi elämää ravistelevat kokemukset ja hetket saattavat muuttaa materialistiset arvomme enemmän terveyttä ja läheisiä suhteita arvostaviksi.

Yleensä tärkeimmät arvomme vaikuttavat käytökseemme, ja paljastavat itsensä esimerkiksi valintatilanteissa. Omien arvojen vastainen elämä on raskasta. Jos muiden mielipiteet ja arvot ohjailevat sitä mitä teemme, mutta tämä tuntuu meistä sisimmässämme väärältä, on hyvä pysähtyä pohtimaan mitä ne meidän omat arvomme oikeastaan ovat.

Arvot meissä -kortit kannustavat tutkimaan arvojamme syvällisesti ja elämään rohkeasti omien arvojemme mukaista elämää.

Mikä merkitys arvoilla on sijaishuollossa?

Sijaishuolloissa arvot voivat tulla esiin esimerkiksi arvoristiriitoina. Erilaiset tavat, käytännöt ja periaatteet pohjaavat aina joihinkin arvoihin, joita voivat olla vaikka säntillisyys, joustavuus, turvallisuus tai vapaus. Nuori saattaa esimerkiksi arvostaa enemmän vapautta, ja aikuinen hänen turvallisuuttaan, jolloin voi olla vaikea päästä yhteisymmärrykseen.

Lapsen elämään kuuluu arvojen muodostuminen ja muuttuminen, joten kasvuympäristöllä on suuri vaikutus siihen, millaisiksi hänen arvomaailmansa muodostuu. Se mitä aikuiset ympärillä arvostavat ja minkä perusteella he tekevät valintojaan, heijastuu lapsen arvokäsitykseen ja elämäntapoihin jopa vielä aikuiselämässä.

Teini-iässä arvoja voidaan kyseenalaistaa rajummin ja hakea oman elämän perustavanlaatuisia rakennuspalikoita kokeilujen ja mokailujenkin kautta. Tärkeää on siis muistaa, että arvot muuttuvat elämänkulun aikana. Ihmisen on helpointa olla, kun ympärillä on ihmisiä jotka arvostavat samoja asioita, mutta arvoristiriidat kasvattavat ja opettavat kohtaamaan erimielisyyksiä.

Miksi arvoista olisi hyvä puhua lasten, nuorten ja työntekijöiden kanssa?

Arvoista on hyvä puhua ja niitä on hyvä tuoda näkyviin sekä lasten että työntekijöiden puolesta, sillä silloin pääsemme parempaan yhteisymmärrykseen arjesta tai hyvästä elämästä. Nuoret ja työntekijät voivat arvostaa samoja asioita (kuten turvallisuutta, luottamusta, rakkautta), mutta ilmaisevat sen eri tavoin. Kun yhteinen arvopohja on löydetty, voidaan esimerkiksi arjen käytännöistä sopia helpommin.

Aikuisen tulee kuitenkin hyväksyä, jos nuorella on erilaisia arvoja kuin hänellä, ja näin näyttää mallia miten erilaisista arvoista huolimatta toimitaan toisia kunnioittavasti.

Työntekijöillä on hyvä olla käsitys omista arvoistaan, sillä lastensuojelussa on myös arvoja ja arvovalintoja. Mitkä asiat ohjailevat työtäni lasten kanssa? Lastensuojelun alalla työskentelevillä tulisi olla tiettyjä jaettuja arvoja, joille lastensuojelu perustuu. Näitä ovat esimerkiksi jokaisen lapsen arvostaminen, tasa-arvoisuus ja aito välittäminen.

Arvot ja kaltoinkohtelun ehkäiseminen?

 X-ketjun asiantuntijuus ja tavoitteellisuus liittyy kaltoinkohtelun ehkäisemiseen ja kaltoinkohdelluiksi joutuneiden tukemiseen.

Kaltoinkohtelun ehkäisyn kannalta arvot, joista ei tingitä ovat mm. jokaisen yksilön koskemattomuus, hyvinvointi, rakkaus, lapsilähtöisyys, kunnioitus, ja toisten auttaminen.

Kaltoinkohdelluiksi joutuneille arvotyöskentely voi puolestaan selkeyttää omaa elämää, elämän prioriteetteja, ja auttaa ymmärtämään itseään paremmin. Omien arvojen tunteminen lisää itsetuntemusta ja itseluottamusta, ja voi auttaa avaamaan elämän varrella kertyneitä solmuja. X-ketjun yksilötapaamisissa olemme esimerkiksi käyttäneet Arvot meissä -kortteja terapeuttisena välineenä.

Miten ja miksi kortteja käytetään?

Arvot meissä -korttien mukana tulee ohjekirja, joka on täynnä mielenkiintoisia tehtäviä pohdittavaksi. Nämä kysymykset koskettavat sekä arvojen henkilökohtaista, vuorovaikutuksellista, että yhteiskunnallista ulottuvuutta. Arvot meissä -korteilla voi siis pohtia omaa elämäntarinaansa, identiteettiänsä, valintojansa, vuorovaikutuksessa ja lastensuojelussa esiintyviä arvoja, sekä pohtia sitä miten koko yhteiskunnan tai kulttuurin arvomaailma heijastuu meihin. Arvot meissä -tarrojen käyttö on puolestaan tapa muistuttaa itseään niistä tärkeimmistä arvoista, joita haluaa vaalia.

 

Löydät Arvot meissä -korttipakan ja -tarrat sekä linkin Arvot & aamukahvit -webinaarin tallenteeseen verkkokaupastamme.