Oppilaan tunnehaavat ja oikeus oppia

Kirjoittajat: Hanna-Leena Niemelä, Nea Porsanger-Rintala ja Christine Välivaara

Blogikirjoitus löytyy Lapsen oikeudet -verkkosivuilta.