“Saanut kannustusta elämän jatkamiseen + oikeiden ja itselleni hyvien päätöksien tekemiseen”

Nuorten Turvasatama on turvallinen paikka yhteiselle hauskanpidolle, kaikenlaiselle mukavalle tekemiselle ja asialliselle keskustelulle lastensuojelupalveluiden piirissä oleville tai olleille 13–29-vuotiaille nuorille. Otsikkomme kuvaa Turvasataman merkitystä eräälle nuorelle. Kyseessä on Pesäpuu ry:n, Auta Lasta ry:n Veturointi-toiminnan ja Osallisuuden Aika ry:n ylläpitämä discord-serveri, jonka tavoitteena on tarjota nuorille ajanvietettä ja keskusteluapua koronaepidemian synnyttämänä poikkeusaikana. Nuorten Turvasatamaan osallistuminen on ilmaista ja onnistuu sekä puhelimella että tietokoneella. Voit lukea lisää Turvasatamasta esimerkiksi täältä.

Nuorten Turvasatamassa on lähetetty vuoden 2020 maaliskuun lopun ja marraskuun alun välillä 45 577 viestiä yleisillä tekstikanavilla sekä puhuttu yhdessä puhekanavilla 366 tuntia ja 43 minuuttia. Nuorten Turvasataman työntekijät ovat kohdanneet ja keskustelleet nuorten kanssa 483 yksityiskeskustelussa ja järjestäneet yhteistä tekemistä yli 120 kertaa. Palautteen perusteella voidaan sanoa Nuorten Turvasataman olevan todella merkityksellinen paikka monelle nuorelle. ”Koen teidät luotettaviks joille oon pystynyt puhumaan, niin kiitos kuuluu teille”, eräs nuori on palautteessaan todennut.

Nuorten esille nostamat keskusteluaiheet koskettavat esimerkiksi omaa hyvinvointia (aikuisten kykyä/kyvyttömyyttä auttaa), itsenäistymiseen liittyviä haasteita, ahdistuneisuutta, itsetuhoisuutta sekä sosiaalityöntekijöitä ja muita ammattilaisia. Eri-ikäisten nuorten kokemukset ovat herättäneet meidät miettimään sitä, miten yksin nuori voi jäädä, vaikka hän lastensuojelun asiakkaana pyytäisi itselleen toistuvasti tukea. Huostaanotto on aina viimesijainen keino auttaa lasta/nuorta ja hänen perhettään. Näin ollen sijaishuollossa lasten ja nuorten tulisi saada kaikki tarvitsemansa apua ja tuki. Monella Turvasatamassa olevalla nuorella ei kuitenkaan ole esimerkiksi tietoa siitä, kuka on oma sosiaalityöntekijä ja kenelle hän voi soittaa, jos tarvitsee apua.

Nuorten Turvasatamassa on mukana useita 18–21-vuotiaita jälkihuollon piirissä olevia nuoria. Heidän kanssaan käydyistä keskusteluista välittyy se, kuinka sijaishuollon päätyttyä 18-vuotiaana itsenäistymiseen ja oman elämän rakentamiseen liittyvät haasteet voivat olla isoja ja tällöin tarvitaan vahvaa tukea. Olemme paljon miettineet sitä, että ei pelkästään sijaishuollon vaan myös jälkihuollon aikana olisi tärkeää saada mahdollisimman kokonaisvaltaista apua ja tukea. Entä sitten, jos esimerkiksi omaa vastuusosiaalityöntekijää ei ole? Kuka sijaishuollossa ja sijaishuollon päättymisen jälkeen lopulta kantaa vastuun lapsista ja nuorista ja heidän kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistaan? Eräskin nuori mietti, että ehkä hänestä välitetään sitten kun hän on kuollut. Vahva kaipuu kuulluksi, nähdyksi ja hyväksytyksi tulemiseen on meillä jokaisella.

Turvasatamassa olemme huomanneet selkeästi sen, kuinka nuoret kaipaavat luotettavaa ja turvallista aikuista osaksi omaa arkeaan. He toivovat, että aikuiset enemmän kuuntelisivat, kannustaisivat ja ymmärtäisivät heitä. Moni nuori on kiittänyt siitä, että on kuunneltu, tuettu ja välitetty; on saanut vinkkejä ja neuvoja sekä kannustusta. Kuten eräs nuori asian ilmaisi: “Iloa, tukea ja turvaa sekä olen saanut itseluottamusta ja olen rohkaistunut. Nuorten Turvasatama on turvallinen paikka ja koen tulevani kuulluksi.” Arjessa viranomaiset saattavat olla ainoita turvallisia aikuisia nuoren elämässä. Moni kokee, että esimerkiksi juuri jälkihuollon ohjaaja tai oma sosiaalityöntekijä on tärkeä ihminen, mutta hän voi olla hankalasti tavoitettavissa silloin, kun apua eniten tarvitaan tai rakenteet eivät mahdollista riittävän vahvan tuen tarjoamista. Toisaalta aina ei myöskään palveluissa välttämättä kysyntä ja tarjonta kohtaa. Nuori ei ehkä ole valmis vastaanottamaan sillä hetkellä tarjottua palvelua, ja /tai hänen oma kokemuksensa tuen tarpeesta saattaa erota työntekijän näkemyksestä.

Turvasatamaan on löytänyt mukaan myös nuoria, jotka muutoin ovat palveluiden ulottumattomissa. “Avun hakeminen on monelle ollut haastavaa ja nämä matalan kynnyksen paikat on siitä ollut todella hyviä ja tärkeitä”, on eräs nuori meille todennut. Tähän matalan kynnyksen avuntarpeeseen Nuorten Turvasatama on ollut yksi vastaus. Tämä ja monien muiden nuorten antama palaute on saanut meidät myös pohtimaan nykyisten lastensuojelupalvelujen rakennetta ja sisältöä erityisesti jälkihuoltoikäisten ja itsenäistymisvaiheessa olevien nuorten kohdalla. Erilaisia palveluja on tarjolla paljonkin, mutta ovatko ne oikein kohdennettuja. Kuinka vaikuttavia ne ovat? Vastaavatko ne nuorten tarpeisiin ja ovat riittävän matalalla kynnyksellä saavutettavissa? Onko nuoria riittävästi kuultu niiden suunnittelussa ja toteutuksessa?

On ollut ilo huomata, miten toimivaksi Nuorten Turvasataman yhteisö on muodostunut. Nuoret tukevat ja piristävät toisiaan, ja turvallisten aikuisten läsnäolo tukee yhteisön toimintaa. Yhteydenpito ei rajoitu tiettyyn aikaan tai paikkaan. Nuoret ovat itse paljon vaikuttaneet siihen, millaista toimintaa serverillä järjestetään ja millainen ilmapiiri siellä on. Ehkä onkin osittain yllättänyt se, miten monipuolista vuorovaikutusta serveri on mahdollistanut ja miten moneen asiaan sen avulla on voitu vaikuttaa. Nuorilla on paikka, jossa voi jutella turvallisesti vertaisten ja työntekijöiden kanssa, pystyy olemaan oma itsensä sekä saa mielekästä tekemistä arkeen. Erään nuoren sanoin Turvasataman merkitystä voisi kuvata näin: “Saan tukea kaikkiin asioihin eikä tarvitse miettiä mitä muut ajattelee kun kaikki hyväksyy sellaisena kun on ja serveri on rakkauden ympäröimä.”

Nuorten Turvasatamaan voi liittyä täältä.

 

Johanna Liukkonen, Milja Kaijanen ja Onni Westlund