Pesäpuussa pysähdytään isätarinoiden äärelle

Pesäpuussa pysähdytään vuosien 2020 ja 2021 aikana eri ikäisten sijaishuollossa asuvien tai asuneiden isätarinoiden äärelle.

Isätarinoita-prosessi kokoaa yhteen sijaishuoltoon liittyvää kokemustietoa monelta eri ikäpolvelta. Isyys-teema ei keskity pelkästään biologisiin isiin tai sijaisisyyteen vaan huomioi sijaishuollossa asuvien ja asuneiden lasten, nuorten ja aikuisten kokemukset monenlaisista elämänsä isähenkilöistä (esim. isäpuoli, setä, vaari, veli, laitoksen miesohjaaja). Isätarinoita tullaan käsittelemään turvallisella, eheyttävällä ja minäkuvaa sekä omaa elämäntarinaa vahvistavilla tavoilla.

Isätarinoita-prosessi yhdistää Pesäpuussa lasten, nuorten ja aikuisten kanssa tehtävän työn merkityksellisellä ja ainutlaatuisella tavalla, jonka pohjalta syntyy Isätarinoita-kirja. Pienemmät, eli 6–10-vuotiaat lapset, tarkastelevat isyyttä marraskuussa 2020 luontoretkellä yhdessä sijaisisien ja syntymäisien kanssa. Lapset työskentelevät salapoliisi Mäyrän johdolla tutkien isyyteen liittyviä teemoja ja tuottavat materiaalia kirjaa varten. Nuoret, 13–29-vuotiaat, ja sijaishuollossa kaltoinkohtelua kokeneet, 18–80-vuotiaat aikuiset työskentelevät aiheeseen liittyvissä foorumeissa osin yhteisesti ja osin eriytetysti joulukuussa 2020 ja tammikuussa 2021. Foorumeissa työskentelyyn meitä johdattaa FT, kirjallisuusterapiaohjaaja Karoliina Maanmieli. Lapsilla, nuorilla ja aikuisilla on mahdollisuus toimittaa aiheeseen liittyviä ajatuksia ja kirjoituksia osaksi kirjaa myös muilla, myöhemmin ilmoitettavilla tavoilla.

Isätarinoiden äärelle pysähtymisen synnyttämien ajatusten ja niiden pohjalta syntyneen kirjan pohjalta järjestetään aiheeseen liittyvä seminaari syyskuussa 2021.

Aaro Vuotilan laulu on syntynyt Pesäpuun Osallisuus ja kokemusasiantuntijuus –tiimin sijaishuollon kokemustaustan omaavien asiantuntijoiden isätarinoista. Aaro Vuotila on Jyväskylässä toimiva Teatterikoneen näyttelijä ja laulaja-lauluntekijä.


Seuraa Isätarinoihin liittyviä asioita Pesäpuun some-kanavissa ja uutiskirjeessä.

Lisätietoa:

Lapset – Sari-Anne Paaso sari-anne.paaso(at)pesapuu.fi
Nuoret – Onni Westlund onni.westlund(at)pesapuu.fi
Aikuiset – Tiia Hipp tiia.hipp(at)pesapuu.fi
Laulut – Aaro Vuotila aaro(at)teatterikone.fi