Kaltoinkohtelu sijaishuollossa / dokumenttisarja Huostassa

Sijaishuollossa tapahtuva kaltoinkohtelu nousi laajempaan julkiseen keskusteluun noin neljä vuotta sitten Jyväskylän yliopiston kaltoinkohtelua koskevan selvityksen ja tutkimuksen johdosta. Tutkimuksen lisäksi valtiovalta järjesti julkisen anteeksipyyntötilaisuuden Finlandia-talossa. Tilaisuudessa luvattiin kaltoinkohtelua kokeneille tukea sekä lastensuojelun sijaishuoltoon kehittämistoimia kaltoinkohtelun estämiseksi. Pesäpuu oli mukana tilaisuuden järjestelyissä ja on osaltaan pyrkinyt kehittämään toimintamalleja, joilla kaltoinkohtelua voidaan ehkäistä ja kaltoinkohtelua kokeneita auttaa. 

Kaltoinkohtelu ja väkivalta vaikuttavat haitallisesti lapsen ja nuoren elämään pitkään, jopa koko eliniän. Sijaishuollossa asuvat lapset ovat usein kokeneet kaltoinkohtelua jo syntymäkodissaan. Siksi sijaishuollossa tapahtuva kaltoinkohtelu, jonka tarkoituksena on ollut turvata lapsen ja nuoren elämä, antaa korjaava kokemus, on erittäin vahingollista ja tuomittavaa. Turvallinen sijaishuolto on ensisijainen edellytys lasten kasvulle ja kehitykselle sekä merkityksellisyyden kokemukselle. 

YLE:n dokumenttisarja Huostassa, 17.11.2020 alkaen, viestittää kaltoinkohtelun jatkuneen myös tämän päivän sijaishuollossa. Sijaishuollossa asuneiden nuorten haastattelut velvoittavat meitä entistä pontevammin toimimaan kaltoinkohtelun kitkemiseksi sijaishuollosta. Pesäpuu haluaa tukea erityisesti niitä, joille Huostassa dokumenttien asiat tuottavat ahdistusta ja mahdollisesti omia muistoja kaltoinkohtelusta, mutta myös muita kaltoinkohtelun ehkäisemisestä kiinnostuneita. Huostassa -dokumentttisarjaa koskevissa asioissa voit olla yhteydessä seuraavasti Pesäpuun työntekijöihin: 

Sijaishuollossa asuvat lapset alle 12v Kehittämispäällikkö
Susanna Kalliola
p. 044 715 0215, susanna.kalliola(at)pesapuu.fi
Sijaishuollossa asuvat ja jälkihuollon nuoret Asiantuntija
Onni Westlund
p. 045 886 3326, onni.westlund(at)pesapuu.fi
Sijaishuollosta aikuistuneet kaltoinkohtelua kokeneet Kehittämispäällikkö
Johanna Barkman
p. 040 514 4855, johanna.barkman(at)pesapuu.fi
Turvallinen perhehoito, PRIDE-valmennus, perhehoidon tuki ja valvonta Kehittämispäällikkö
Hanna Piiroinen
p. 040 700 0795, hanna.piiroinen(at)pesapuu.fi
Sijaishuollon organisoiminen ja rakenteet kaltoinkohtelun ehkäisemiseksi Toiminnanjohtaja
Jari Ketola
040 848 1917
jari.ketola(at)pesapuu.fi

 

Pesäpuun toimintaa kaltoinkohtelun ehkäisemiseksi ja sitä kokeneiden auttamiseksi

Lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen ja varmistaminen sekä aikuisten kaltoinkohtelua kokeneiden tukeminen

Voima vaikuttaa- verkosto 

Yhtenä merkittävimpänä keinona kaltoinkohtelun ehkäisemiseksi on lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen. Lapsilla ja nuorilla tulee olla riittävä tieto oikeuksistaan sijaishuollossa ja heidän toiveita sekä ajatuksia hyvinvoinnista tulee kuulla sijaishuoltopaikkaa laajemminkinPesäpuu koordinoi nuorisoikäisille Voima vaikuttaa -verkostoa, joka koostuu sijaishuollossa asuvista nuorista. Heidän kanssaan toteutetaan sekä alueellisia että valtakunnallisia ryhmätapaamisia, missä he saavat vertaistukea sekä kehittävät yhdessä lastensuojelua eri teemojen kautta. Väkivalta ja kaltoinkohtelu ovat yhtenä kehitettävänä teemana.

Lisätietoja Helena Inkinen (p. 040 705 3876, helena.inkinen(at)pesapuu.fi), Mira Nurmi (p. 041 730 3703,
mira.nurmi(at)pesapuu.fi)


Nuorten T
urvasatama 

Tällä hetkellä tuemme sijais– ja jälkihuollossa asuvia nuoria Turvasatama toiminnalla, mikä mahdollistaa nuorten kontaktoinnin yksin ja yhdessä verkon välityksellä. Tavoitteena on etsiä ratkaisuja nuoria ahdistaviin tilanteisiin ja tukea elämänhallintaa sekä ohjata nuoria tarvitsemiensa palvelujen piiriin.  

Lisätietoja Onni Westlund (p. 045 886 3326, onni.westlund(at)pesapuu.fi), Milja Kaijanen (p. 041 730 4797, milja.kaijanen(at)pesapuu.fi)

VALTTI- vertaisarviointi sijaishuolto 

VALTTI-vertaisarvioinnin tavoitteena on tuottaa laadullista tietoa sijaishuollosta ja nuoren hyvinvoinnista. Vertaisarvioinnin suorittaa sijaishuollosta itsenäistyneet tehtävään valmennetut nuoret tukenaan Pesäpuun sosiaalityöntekijät. Nuoret saavat kokemuksen kuulluksi tulemisesta, vertaisuudesta, sekä mahdollisuuden jakaa yhdessä sijaishuoltopaikan työntekijöiden ja oman sosiaalityöntekijän kanssa kuulumiset ja toiveet. 

Lisätietoja Riikka Huusko (p. 045 266 0414, riikka.huusko(at)pesapuu.fi)

Salapoliisit ja kirahvit 

Nuorempien, alle 12-vuotiaiden lasten osallisuutta ja kuulemista varten olemme kehittäneet salapoliisi- ja kirahvi-toiminnat. Tavoitteena on lisätä sijaishuollon työntekijöiden osaamista ja keinoja kuulla lapsia. Toimintamalliin kuuluu myös sijaishuollossa asuvien lapsien kehittäjäryhmien tapaamiset, joissa lapset saavat vertaisuuden kokemuksia ja eri teemojen kautta mahdollisuuden sanoittaa esim. kaltoinkohtelua tai väkivaltaa.  

Lisätietoja Susanna Kalliola (p. 044 715 0215, susanna.kalliola(at)pesapuu.fi), Sari-Anne Paaso (p. 0400 547 233, sari-anne.paaso(at)pesapuu.fi)


X-KETJU
 

Sijaishuollosta jo itsenäistyneiden ja aikuisten kaltoinkohtelua kokeneiden ihmisten tueksi on olemassa X-ketju-kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on auttaa sijaishuollossa kaltoinkohdeltuja sekä edistää kaltoinkohtelun ehkäisemistä. Toiminta sisältää sekä ryhmä- että yksilöauttamista ja kohtaamisia.  

Lisätietoja Johanna Barkman (p.040 514 4855, johanna.barkman(at)pesapuu.fi) , Tiia Hipp (p. 041 730 5584, tiia.hipp(at)pesapuu.fi

 

Sijaisvanhempien ja sijaishuollon toimijoiden osaamisen lisääminen 


Sijaisvanhempien ennakkovalmennus ja sijoituksen aikainen tuki
 

Pesäpuu koordinoi perhehoidon sijaisvanhempien valmennuskokonaisuutta, jonka tavoitteena on kartoittaa mm. sijaisvanhempiehdokkaiden valmiuksia hoitaa ja tukea lapsia ja nuoria. Pesäpuu kouluttaa sosiaalityöntekijä ja perhehoitaja -työpareja, joka valmentaa tulevat sijaisvanhemmat tehtäväänsä. Valmennuskokonaisuudessa pyritään luomaan realistinen kuva lasten ja nuorten tarpeista huomioiden myös lasten ja nuorten yksilölliset tarpeet ja siten varmistamaan ennakollisesti turvallinen kasvuympäristö. Ennakkovalmennuksen lisäksi merkittävä kaltoinkohtelua ehkäisevä tekijä on sijoituksen aikainen lapsen ja sijaisperheen saama tuki haastavien elämäntilanteiden hoitamiseksi. Pesäpuu tukee sijaishuollon perhehoitoa eri teemoista rakentuvilla koulutus ja valmennuskokonaisuuksilla tavoitteena edistää turvallista perhehoitoa. 

Lisätietoja Hanna Piiroinen (p. 040 700 0795, hanna.piiroinen(at)pesapuu.fi), Sirpa Yli-Rekola (p. 040 508 5601, sirpa.yli-rekola(at)pesapuu.fi)

Sijaishuollon tarpeen arviointi, Pysäkki- ja Palve -toimintamallit 

Turvallista sijaishuoltoa edistää merkittävästi se, että sijaishuoltopaikka vastaa lapsen tarpeita. Pesäpuu on kehittänyt suunnitelmalliset ja lapsilähtöiset toimintamallit lastensuojelutarpeen ja sijaishuollon tarpeen arviointia varten. Lapsen ja nuoren tarpeita vastaava sijaisperhe tai laitos on lähtökohdiltaan riittävästi resursoitu turvallisen kasvuympäristön luomiseen ja siten ehkäisee kaltoinkohtelua.  

Lisätietoja Jaana Pynnönen (p. 040 743 6727, jaana.pynnonena(at)pesapuu.fi), Reetta Peltonen (p. 040 521 1646, reetta.peltonen(at)pesapuu.fi)

 

Artikkelikuva: Visa Koiso-Kanttila