PRIDE-valmentajille suunnattu lisämateriaali sateenkaariperheiden huomioimiseksi valmennuksessa

Olemme toteuttaneet yhteistyössä Sateenkaariperheet ry:n kanssa PRIDE-valmentajille suunnatun lisämateriaalin sateenkaariperheiden huomioimiseksi valmennuksessa.

Väriä perhehoitoon -hankkeen aikana on tarkasteltu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa perhehoidon prosessien ja rakenteiden sekä sijaisvanhempien ennakkovalmennuksen sisällön sensitiivisyyttä ja perheiden monimuotoisuuden huomioimista. Ennakkovalmennus on tärkeä vaihe sijaisvanhemmuutta harkitseville ja perhehoidon toimijoilla tulisi olla tarvittavat tiedot ja taidot sekä itsevarmuus ja asenteet työskennellä yhdenvertaisesti kaikkien perheiden kanssa.

Lisämateriaali sateenkaariperheiden huomioimiseen PRIDE-valmennuksessa on luettavissa ja tulostettavissa täältä.