Mitä Salapoliisi Mäyrä miettii? Mistä hän unelmoi?

Sijaishuollossa asuminen ja tulevaisuus herättävät lapsissa erilaisia ajatuksia ja tunteita. Lapsille on tärkeää, että heidän on mahdollista käsitellä niitä leikin, puhumisen tai vaikka piirtämisen avulla.

Avuksi tähän kutsuimme taas Salapoliisi Mäyrän.

Ohjeet aikuiselle:

1. Katsokaa Mäyrän, Onnin ja Katriinan video yhdessä lapsen kanssa.
Video on katsottavissa täältä.
2. Keskustelkaa videosta; mitä ajatuksia se lapsessa herättää?
3. Kootkaa Mäyrälle neuvoja kahteen kysymykseen:
• Mitä Mäyrä haluaisi kysyä Katriinalta ja Onnilta, jotka ovat asuneet sijaisperheessä?
• Millaisia unelmia ja toiveita Mäyrällä voisi olla tulevaisuudelle, kun kasvaa isommaksi?
4. Palauttakaa lapsen esiin tuomat ideat, ajatukset, kysymykset jne. Mäyrän postilaatikkoon. Palautettava tuotos voi olla lista lapsen ajatuksista, kirje tai piirustus Mäyrälle tai jokin muu luova ilmaisun muoto.

Pyydämme vastauksia 21.9.2020 mennessä. Tämän jälkeen kuvataan vastausvideo, jossa Mäyrä, Onni ja Katriina tuovat esiin lasten kertomia ajatuksia ja vinkkejä.

Kuka on Salapoliisi Mäyrä ja mitä Salapoliisitoiminta on?

Pesäpuu ry:n Salapoliisitoiminnassa lapset on otettu aikuisten rinnalle kehittämään lastensuojelua. Salapoliisitoiminnassa 6–10-vuotiaat lapset tutkivat aikuisen kanssa yhdessä lastensuojelun arkeen, asiakasosallisuuteen ja turvalliseen elämään liittyviä asioita. Lapset pääsevät toiminnan kautta mukaan kehittämistyöhön, sillä heidän näkemyksiään kokemusasiantuntijoina hyödynnetään tuotettaessa materiaalia lastensuojelutyön tueksi.

Tutkimuksia johtaa Salapoliisi Mäyrä. Mäyrä asuu sijaisperheessä ja kaipaa lasten apua erilaisiin asioihin ja kysymyksiin. Toiminnassa lasten ei tarvitse käsitellä suoraan omia henkilökohtaisia kokemuksiaan, vaan he pääsevät neuvomaan Mäyrää. Tämä mahdollistaa asioista puhumisen turvallisesti.

MäyräTV:n tavoitteena on:

• Antaa lapsille mahdollisuus auttaa Mäyrää – lasten toimijuus, osallisuus ja oma aktiivisuus vahvistuvat.
• Tarjota lapsen lähiaikuisille keino käsitellä yhdessä lapsen kanssa sijaishuollossa asumisen herättämiä ajatuksia ja kysymyksiä.
• Lapsi tulee kuulluksi ja saa apua ajatustensa ja tunteidensa käsittelemiseen.
• Tehdä näkyväksi lastensuojelun piirissä olevien lasten ajatuksia ja mahdollisia tuen tarpeita.
• Mahdollistaa lapselle vertaisuuden kokemus, kun hän pääsee tutustumaan verkkovälitteisesti nuoriin aikuisiin, joilla myös on kokemus lastensuojelun sijaishuollosta.

Lisätietoja:

Riikka Huusko, riikka.huusko@pesapuu.fi, 045 266 0414