Kokemusasiantuntijuuden eri puolet

Minusta on ollut hienoa huomata, että kokemusasiantuntijuuden arvostus on vahvistunut kaikessa lastensuojelun kehittämistyössä ja kokemusasiantuntijuuden rooli on monipuolistunut. Huomaan välillä kuitenkin harmikseni kokemusasiantuntijuuden trendin aiheuttavan sen, että johonkin tilaisuuteen tai kehittämistyöhön halutaan kokemusasiantuntija, mutta ei olla mietitty sen pidemmälle, miksi ja mikä rooli hänellä on. Tämä voi tuntua turhauttavalta, kun kutsutaan paikalle, muttei pääse oikeasti vaikuttamaan asioihin, koska monesti sanottavaa kyllä olisi. Jotta kokemustiedon hyödyntäminen olisi turvallista ja myös kokemusasiantuntijaa itseään palvelevaa, Pesäpuussa on rakennettu kokemusasiantuntijuuden eettiset periaatteet. Ajattelemme, että kokemusasiantuntijuus vaatii tietoisuutta siitä, mihin omaa kokemustietoa käytetään ja sen on oltava vapaaehtoisuuteen perustuvaa.

Aloitin Pesäpuussa työsuhteen maaliskuun lopulla ja olen päässyt työskentelemään muiden, monilla eri tasoilla ja eri rooleissa toimivien kokemusasiantuntijoiden kanssa. He ovat olleet mukana esimerkiksi yksittäisessä tilaisuudessa tai toimineet osana kehittäjäryhmää. Pesäpuussa ajattelemme, että jokainen, jolla on kokemusta lastensuojelusta voi toimia kokemusasiantuntijana taustasta tai iästä riippumatta. Osallistumisen lähtökohtana on kiinnostus lastensuojelun kysymyksiä kohtaan ja halu kehittää asioita yhdessä muiden kanssa. Kokemusasiantuntijana voi toimia niin kauan, kun se tuntuu itsestä hyvältä. Roolista voi luopua tai se voi muuttua.

Pesäpuussa on useita työntekijöitä, kuten minä, joilla on tausta kokemusasiantuntijana. Voimme työssämme hyödyntää omaa kokemustamme sekä muilla tavoilla kertynyttä osaamistamme. Pesäpuussa voimme itse määritellä milloin ja millä tavoin olemme nimenomaan kokemusasiantuntijan roolissa. Usein kokemusasiantuntijuus koostuu myös laajemmin yhteisestä kokemusäänestä, eikä pelkästään omasta kokemuksesta.

Lastensuojelulla on valitettavasti edelleen negatiivinen leima ja välillä itsestäni ainakin tuntuu helpommalta, kun voi olla vain asiantuntija, eikä omaa taustaa tarvitse korostaa. Joskus oma tausta on kuitenkin vahvemmassa roolissa, kun asioita peilaa työtehtävissä omaan kokemukseensa. Olen huomannut oman roolini määrittelyn eri työtehtävissä olevan välillä myös haastavaa. Koen, että Pesäpuussa arvostetaan jokaisen työpanosta ja on hienoa päästä työskentelemään monenlaisten asiantuntijoiden rinnalla. Jokainen meistä tekee työtä täydellä sydämellä kehittääkseen lastensuojelua.

Haluamme jatkossa tuoda paremmin esiin miksi kokemusasiantuntijuus on niin tärkeässä roolissa Pesäpuussa. Syksyllä julkaistaan vastauksia kokemusasiantuntijuuteen liittyviin Pesäpuulta usein kysyttyihin kysymyksiin. Näitä työstäessä huomasimme, kuinka määrittelemätön ja monivivahteinen asia kokemusasiantuntijuus on. Isossa roolissa on myös se, mitä sanoja käytämme. Kollegani totesi, ettei oikeastaan pidä edes sanasta kokemusasiantuntija ja että se saattaa olla se termi, jota ulkopuoliset hänestä käyttää, vaikka hän itse olisi mieluummin esimerkiksi kehittäjä. Kaikkea emme kuitenkaan pysty työstämämme vastausten kautta avaamaan, joten päätimme tehdä myös podcast-sarjan kokemusasiantuntijuudesta. Tästä olen erityisen innoissani ja en malta odottaa, että pääsen kuuntelemaan valmiit jaksot.

Jos olet kiinnostunut lastensuojelun kokemusasiantuntijuudesta tarkemmin, niin seuraa meitä somessa ja tutustu Pesäpuun verkkosivuihin. Ennen syksyllä julkaistavia uusia materiaaleja voit tutustua Muutosvoimaa! – Kohti nuorten kokemusasiantuntijuutta lastensuojelussa -oppaaseen.