STEA-avustusta Nuorten Turvasatamalle

Auta Lasta ry:n Veturointi-toiminta, Osallisuuden aika ry ja Pesäpuu ry hakivat yhdessä avustusta STEA:n ylimääräisessä haussa poikkeusaikana mahdollistamaan Discord-palvelimen Nuorten Turvasataman toimintaa. Nuorten Turvasatama on suunnattu nykyisille ja entisille lastensuojelun asiakkaille. STEA on tehnyt hankkeesta avustusehdotuksen sosiaali- ja terveysministeriölle. 

Saatava avustus mahdollistaa yhdistyksille lastensuojelun kokemustaustaisten työntekijöiden palkkaamisen hankkeeseen, entistä laajemman toiminnan palvelimella ja useamman nuoren tavoittamisen. Nuorten Turvasatama perustettiin jo maaliskuussa 2020, kun poikkeusolot alkoivat, ja se on kasvanut nopeasti tavoittaen tähän mennessä jo lähes 200 nuorta. Nuoria on pystytty tukemaan erilaisissa elämään liittyvissä asioissa jo yli sadassa yksityiskeskustelussa, palvelimella on lähetetty lähes kymmenentuhatta viestiä ja keskusteltu kymmeniä tunteja puhekanavilla. 

Palvelimella järjestetään nuorille tekemistä ja ohjelmaa aina joogasta ja peli-illoista erilaisiin vaikuttamisen työpajoihin. Se tarjoaa entisille ja nykyisille lastensuojelun asiakasnuorille yhteisön, johon kuuluaja mielekästä tekemistä arkeenTavoitteena on ehkäistä nuorten yksinäisyyttä, joka on erityisesti korostunut korona-aikana. Vaikuttamistyöpajoilla pyritään vahvistamaan nuorten toimijuutta ja tarjoamaan heille voimaannuttava kokemus vaikuttamisen mahdollisuuksista ja kuulluksi tulemisesta. 

Hankkeeseen saadut työntekijäresurssit mahdollistavat ylläpitäjien tiiviin läsnäolon palvelimella arkipäivisin, mikä auttaa yhdistyksiä luomaan palvelimelle sen nimen mukaisesti turvallisen ympäristön, jossa jokainen nuori voi tulla kuulluksi, saada tukea ja osallistua heille parhaiten sopivalla tavalla. 

Lisätietoja:
Onni Westlund, p. 045 886 3326, onni.westlund@pesapuu.fi

Nuorten Turvasatamaan pääsee täältä 

Ohjevideo discordiin liittymisestä ja mukaan tulemisesta löytyy täältä.