Pesäpuu kiittää kehittämispäällikkö Pia Lahtista vuosien työstä ja onnittelee uudesta tehtävästä

Onnittelut Pesäpuun hallituksen ja työntekijöiden puolesta Pia Lahtisen siirtyessä 1.6.2020 uuteen vaativaan tehtävään Pelastakaa Lapset ry:n Keski-Suomen aluejohtajaksi. Kiitos Pia erittäin merkittävästä panoksesta ja arvokkaasta työstäsi laadukkaan ja vaikuttavan lastensuojelun kehittämisessä. Pian osaaminen ja kädenjälki näkyy kansallisesti erityisesti lapsilähtöisen arvioinnin työmalleissa, läheis- ja sukulaissijaisvanhemmuuden laadukkaana tukemisena, systeemisen lastensuojelun sekä perheen jälleenyhdistämisen työmallin kehittämisessä. Menestystä Pialalle uudessa tehtävässä ja hyvän kumppanuuden jatkoa!