Eettisesti etänä

Kulunut kevät on mennyt koronan siivittämänä. Silmälle näkymätön virus siirsi meidät toimistoista etätöihin ja tyhjensi kalenterit sovituista foorumeista, työpajoista ja kasvokkaisista kohtaamisista nuorten kanssa. Alkushokin jälkeen tartuimme toimeen ja aloimme tutkimaan ja rakentamaan kanavia kohdata kohderyhmiämme verkossa erilaisten alustojen avulla.

Korona pakotti meitä etsimään uusia kanavia työllemme mutta haastoi samalla myös miettimään, miten me kohtaamme muita ihmisiä etänä. Eettisyys on meidän työn selkäranka, mutta kuinka ketterästi se siirtyy kasvokkaisesta kohtaamisesta digimaailmaan?

Etänä tapahtuva kohtaaminen sekä helpotti työtämme että haastoi meitä ammattilaisina. Samaan aikaan nuoria oli helppo tavoittaa. Toimintojen siirtyessä internetin kautta saavutettaviksi, portinvartijoina toimineen aikuiset ja ammattilaiset putosivat välistä pois. Pystyimme reagoimaan nopeammin ja ketterämmin, kun aika ei kulunut paikasta toiseen liikkumiseen, vaan se oli käytettävissä aktiiviseen suunnitteluun ja toteutukseen. Etätyövälineet ja erilaiset alustat olivat valmiina käyttöönotettaviksi, ja muutaman tunnin perehdytyksellä uskaltauduimme ottamaan ne haltuun.

Vaikka välineet ja työkäytännöt olivat olemassa ja nuoret saavutettavissa, niin palasimme kuitenkin työssämme perusasioiden äärelle. Miten luoda turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri keskustelulle tilanteessa, jossa nuorten elämään on virus tuonut tullessaan paljon epävarmuutta, pelkoa ja huolta? Turvallisuus on työmme ytimessä. Se tarkoittaa meille nuorten kanssa monia eri asioita, lähtien siitä, että tilat, joissa nuoria kohtaamme, ovat fyysisesti heille turvallisia, ne ovat saavutettavissa, eikä niissä esiinny väkivallan uhkaa.

Mutta turvallisuus on muutakin se on tietoa siitä, että nuori ei jää yksin asioiden kanssa, että me keskustelemme asioista sellaisella tasolla, mihin meistä jokainen on valmis. Osallistua saa itselleen sopivalla tavalla, ja tarvittaessa vaikeiden asioiden käsittelyyn saa heti apua. Turvallisuutta on ennakoitavuus ja sellaisen ilmapiirin rakentaminen, että nuoret ovat tervetulleita työskentelemään kanssamme juuri sellaisina, kun he ovat.

Etätyöskentely haastaa turvallisuutta monellakin tasolla. Kutsuessamme nuoret luoksemme, me voimme varmistaa fyysisen tilan turvallisuuden. Me vahdimme, että keskustelua ovat seuraamassa vain ne, keitä on pyydetty paikan päälle. Me seuraamme herkällä korvalla nuorten fiiliksiä käsiteltävistä aiheista, rakennamme ryhmähenkeä ja luottamusta toisiimme, tuemme vaikeiden asioiden sanoittamisessa ja joskus ojennamme nenäliinan tai halaamme.

Nuorten kohtaamisessa verkkovälitteisesti olemme joutuneet tarkastelemaan toimintaamme uudelleen erityisesti turvallisuuden näkökulmasta. Olemme halunneet varmistua siitä, että kaikilla on hyvä olla tilaisuuksissamme, etänäkin. Sanattomien viestien tulkinnasta tulee ruudun kautta haastavampaa, ja ohjeistuksista ja kehotuksista huolimatta emme koskaan voi tietää, onko ruudun takana nuorten kanssa tilassa joku ulkopuolinen.

Olemme jakaneet keskenämme vastuita, luoneet turvasuunnitelmia sekä punninneet tarkkaan, että se työ, jonka olemme siirtäneet verkkoon, kestää eettisen tarkastelun. Työ on siirretty verkkoon nuoria varten, ja sen suunnittelussa ja toteutuksessa heidän turvallisuutensa on ollut meidän tärkein prioriteettimme.

Uskomme vahvasti, että verkon välityksellä tapahtuva työskentely nuorten kanssa on tullut jäädäkseen, viruksen jälkeiseen aikaankin. Ei korvatakseen kasvokkain tapahtuvaa kanssakäymistä, vaan sen tueksi ja rinnalle.

Lastensuojelun entiset ja nykyiset asiakkaat ansaitsevat arvostavaa kohtaamista, etänäkin. Eettisesti kestävän työn kivijalkana toimii pysähtyminen ja oman toiminnan arvioiminen kriittisesti. Vaikka into veisi tekemään lujaa ja kokeilemaan koko sitä uutta maailmaa, joka on otettavissa haltuun, vain pysähtymällä voi varmistua siitä, ettei ole karauttamassa karikkoon.

Turvallista alkavaa kesää kaikille!

PS. Ensimmäisestä etätyöpajasta voi lukea Yhteydenpito sijaishuollossa -raportista. Lisää materiaalia on tulossa myös Mielen hyvinvointi -etätyöpajasta sekä kesäkuussa järjestettävistä Meemi-työpajoista. Lastensuojelupalveluiden piirissä oleville tai olleille 13–29-vuotiaille nuorille tarkoitettuun Nuorten Turvasatama -discordiin pääsee täältä.