Lasten hyvinvointi tulee turvata myös koronan aiheuttaman, näkymättömän hädän keskellä

Koronapandemia ravisuttaa useita perheitä, ja monen lapsen todellinen tilanne jää näkymättömiin kodin seinien sisäpuolelle. Katse ja yhteiskunnan resurssit tulee kohdistaa sinne, missä apua kipeimmin tarvitaan. Lasten hyvinvointi tulee turvata myös koronan aiheuttaman, näkymättömän hädän keskellä.

Tällä vaikuttavalla Näkymätön hätä -kuvalla valokuvaaja, lastensuojelun entinen asiakas, Niina Vehmaa tahtoo omalta osaltaan auttaa lastensuojelun piirissä olevia lapsia, nuoria ja perheitä. Vehmaa toivoo hallituksen kiinnittävän entistä enemmän huomiota perheisiin ja varmistavan resurssit kaikkien lasten hyvinvoinnin takaamiseksi koronan keskellä. Myös me Pesäpuussa yhdymme tähän viestiin. #näkymätönhätä

Niina Vehmaan verkkosivut ja Instagram.