Sijaissisarus, osallistu tutkimushaastatteluun!

Sosiaalityön opiskelija Reeta Karjalainen (Itä-Suomen yliopisto) etsii sijaissisaruksia pro gradu -tutkimusta varten, jolla kartoitetaan biologisten lasten kokemuksia sijaissisaruuteen liittyen. Tavoitteena on selvittää, miten aikuiseksi kasvaneet biologiset lapset kokevat sijaissisaruuden osana elämäänsä ja millaisena tekijänä sijaissisaruus heidän kertomuksissaan näyttäytyy.

Haastateltaviksi etsitään 18–40-vuotiaita sijaisperheiden biologisia lapsia, joiden lapsuuden perheessä on heidän kasvaessaan ollut pitkäaikaissijoitettuna (yli vuosi) yksi tai useampi sijoitettu lapsi. Haastattelut on tarkoitus toteuttaa yksilöhaastatteluina kevään 2020 aikana (maalis-toukokuu) Skypen tai muun sovelluksen välityksellä. Haastattelut kestävät noin 1–2 tuntia. Lisätietoja haastattelukutsussa.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen tutkimukseen sähköpostitse sijaissisaret2020@gmail.com.