Salapoliisi Mäyrä kutsuu lapsia auttamaan!

Koronapandemia herättää meissä erilaisia ajatuksia ja tunteita. Meistä jokaisella on erilaisia selviytymiskeinoja. Lapsille on erittäin tärkeää, että heillä on mahdollista käsitellä tätä tilannetta leikin, puheen tai vaikka piirtämisen kautta. Erikoisessa tilanteessa on erikoisen tärkeää tulla kuulluksi. Pesäpuussa koemme tärkeänä pysähtyä erityisesti lastensuojelun piirissä olevien lasten äärelle. Millaisia ajatuksia ja tunteita, toiveita tai pelkoja vallitseva tilanne lapsissa herättää?

Avuksi tämän selvittämiseen kutsuimme Salapoliisi Mäyrän, joka on avannut oman YouTube-kanavan.

Kuka on Salapoliisi Mäyrä ja mitä Salapoliisitoiminta on?

Salapoliisitoiminnassa lapset on otettu aikuisten rinnalle kehittämään lastensuojelua. Salapoliisitoiminnassa 6–10-vuotiaat lapset tutkivat aikuisen kanssa yhdessä lastensuojelun arkeen, asiakasosallisuuteen ja turvalliseen elämään liittyviä asioita. Lapset pääsevät toiminnan kautta mukaan kehittämistyöhön, sillä heidän näkemyksiään kokemusasiantuntijoina hyödynnetään tuotettaessa materiaalia lastensuojelutyön tueksi.

Tutkimuksia johtaa Salapoliisi Mäyrä. Mäyrä asuu sijaisperheessä ja kaipaa lasten apua erilaisiin asioihin ja kysymyksiin. Toiminnassa lasten ei tarvitse käsitellä suoraan omia henkilökohtaisia kokemuksiaan, vaan he pääsevät neuvomaan Mäyrää. Tämä mahdollistaa asioista puhumisen turvallisesti.

Nyt Salapoliisi Mäyrä kaipaa jälleen lasten apua. Mäyrää mietityttää kovasti tämä uudenlainen arki koronapandemian aikana. Mäyrä ja Onni ovat kuvanneet videon, jossa kertovat tästä lisää ja pyytävät lapsilta apua kahteen asiaan:

  • Mikä auttaa ja tekee iloiseksi nyt, kun on paljon kotona?
  • Mitä Mäyrä miettii ja tuntee, kun on tällainen erikoinen tilanne?

Ohjeet:

1. Katsokaa Mäyrän ja Onnin video yhdessä lapsen kanssa. Video on katsottavissa täältä.
2. Keskustelkaa videosta; mitä ajatuksia se herättää?
3. Kootkaa Mäyrälle neuvoja kahteen kysymykseen:
· Mikä auttaa ja tekee iloiseksi nyt, kun on paljon kotona?
· Mitä Mäyrä miettii ja tuntee, kun on tällainen erikoinen tilanne?
4. Palauttakaa lapsen esiin tuomat ideat, ajatukset, kysymykset jne. Mäyrän postilaatikkoon. Palautettava tuotos voi olla lista lapsen ajatuksista, kirje tai piirustus Mäyrälle tai jokin muu luova ilmaisun muoto.

Pyydämme vastauksia 15.4.2020 mennessä. Tämän jälkeen kuvataan vastausvideo, jossa Mäyrä ja Onni tuovat esiin lasten kertomia ajatuksia ja vinkkejä.

Tavoitteena on:

· Antaa lapsille mahdollisuus auttaa Mäyrää etänä – lasten toimijuus, osallisuus ja oma aktiivisuus vahvistuvat.
· Tarjota lapsen lähiaikuisille keino käsitellä yhdessä lapsen kanssa koronapandemian herättämiä ajatuksia ja kysymyksiä.
· Lapsi tulee kuulluksi ja saa apua ajatustensa ja tunteidensa käsittelemiseen.
· Tehdä näkyväksi lastensuojelun piirissä olevien lasten ajatuksia ja mahdollisia tuen tarpeita koronapandemian aiheuttamaan poikkeustilanteeseen liittyen.
· Nostaa lapset esiin aktiivisina toimijoina, jotka tulee huomioida myös tässä poikkeuksellisessa ajassa.

Lisätietoja:

Riikka Huusko, riikka.huusko@pesapuu.fi, 045 266 0414