Nuorisokotien vertaisarvioinnista valmistui rakenteellisen sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen lopputyö

Jyväskylän kaupungin valvontakoordinaattori Ansa Leinonen tarkastelee vertaisarviointia erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen lopputyössään Nuorisokotien vertaisarviointi – kohti lapsiystävällistä ja osallisuutta tukevaa valvontatyötä. Lopputyössään Leinonen kuvaa ansiokkaasti sosiaalipalvelujen valvontatyötä, sen moninaisuutta ja haastavuutta. Tämän lisäksi hän toteaa havainneensa työssään vahvan tarpeen uudistaa ja monipuolistaa asiakaspalautteen keräämisen tapoja.

Sijaishuollossa asuvilla lapsilla ja nuorilla on vahva oikeus osallisuuteen ja palautteen antamiseen omasta arjestaan jo sijaishuollon aikana. Viranomaisten tekemä valvontatyö tarvitsee rinnalleen Leinosen mukaan malleja, joissa hyödynnetään kokemusasiantuntijuutta ja vertaisuutta. Tätä kautta on mahdollista myös päästä puuttumaan reaaliaikaisesti mahdollisiin epäkohtiin ja samalla tukea turvallisen sijaishuollon toteutumista laitoksissa. Juuri näihin lähtökohtiin ja periaatteisiin vertaisarviointi vahvasti nojautuu. Nuorisokotien vertaisarviointia on kehitetty ja toteutettu yhdessä Jyväskylän lastensuojelupalvelujen, Pesäpuu ry:n ja Sankarit-kehittäjäryhmän kanssa vuodesta 2017 alkaen. Kehittämistyö jatkuu, ja vertaisarviointeja tehdään jatkossa enenevissä määrin myös Keski-Suomen ulkopuolelle. Vertaisarviointia tarjotaan tällä hetkellä myös muualla Suomessa oleviin nuorisokoteihin.

Leinosen lopputyö löytyy täältä ja aihetta käsittelevä blogikirjoitus täältä.