MITÄ MIELESSÄ? Nuorten ajatuksia mielenterveydestä

“Mitä mielessä? – Nuorten ajatuksia mielenterveydestä” on prosessi, jonka tavoitteena on työskennellä yhdessä eri alojen ammattilaisten sekä sijaishuollossa asuvien ja asuneiden nuorten kanssa ja nostaa esiin heidän ajatuksiaan mielenterveyteen liittyvistä teemoista Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla.

Mitä nuoret ajattelevat mielenterveydestä?
Mitkä tekijät haastavat nuorten mielen hyvinvointia ja mitkä sitä tukevat?
Mitä nuoret toivovat aikuisilta ja ammattilaisilta?

Suunta I – Haetaan yhdessä nuorten ja ammattilaisten kanssa suuntaa prosessille. Mitä meidän olisi tärkeä tietää aiheesta? Millaisista asioista mielen hyvinvointiin liittyen meidän olisi tärkeä keskustella nuorten kanssa? Mitkä asiat olisivat ammattilaisten työn kannalta keskeisiä? Tilaisuudet järjestään Pesäpuun toimistoilla ja ovat avoimia aiheesta kiinnostuneille ja sen parissa työskenteleville. Ilmoittautuminen sähköpostilla.

Tampere 3.3.2020 & Jyväskylä 4.3.2020 klo 13.00–16.00

Jalkautuminen sijaishuoltopaikkoihin – Jalkaudumme sijaishuoltopaikkoihin Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla työskentelemään yhdessä nuorten kanssa teeman äärellä. Työskentelyn tavoitteena on tarjota nuorille vertaisuuden kokemuksia sijaishuollosta itsenäistyneiden nuorten aikuisten kanssa, vahvistaa heidän osallisuuden kokemuksiaan ja antaa mahdollisuus vaikuttaa tärkeään asiaan voimavarakeskeisesti. Voisimmeko tulla kylään esimerkiksi juuri teille?

Suunta II – Suunta hukassa vai hanskassa? Miten prosessi etenee, mitä olemme oppineet ja onko jotain jäänyt huomaamatta? Ammattilaisille tarkoitetussa suunta II:ssa tarkastellaan prosessia ja opittua siihen mennessä. Olemmeko keskittyneet oikeisiin asioihin vai tulisiko työskentelyn suuntaa muuttaa? Käännetään katseet myös jo kohti syyskuun seminaareja, jossa prosessin tulokset esitellään ja haluamme nostaa esiin muitakin juuri tähän aihepiiriin liittyviä asioita.

Nuorten foorumit – Nuorten foorumit ovat avoimia sijaishuollossa asuville ja asuneille nuorille (15–29v), ja niissä käsitellään aihetta yhden kokonaisen päivän ajan. Paikalle ovat tervetulleita nuoret ympäri Suomen. Tarjolla mukavaa yhdessä oloa, työskentelyä aiheen äärellä, ruokaa ja herkkuja.
Nuorten foorumi Tampereella 9.5. & Jyväskylässä 16.5.

Seminaarit – Järjestetään kaikille avoimet ja maksuttomat iltapäiväseminaarit nuorten mielenterveyteen liittyen. Seminaareissa tuodaan esille nuorten ajatuksia ja kokemuksia, joita olemme prosessin aikana keränneet sekä julkaistaan prosessista koottu raportti. Tervetuloa mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan seminaareja meidän kanssamme. Samalla on mahdollista miettiä, olisiko juuri teillä jotain nuorten mielenterveyttä tukevaa toimintaa tai yksittäistä työmenetelmää, jota haluaisitte seminaarissa esitellä.

Prosessin vetää ja toteuttaa lastensuojelun kehittämisyhteisö Pesäpuu ry:n UP2US – Meistä kiinni -hankkeen työntekijät yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa. Olethan rohkeasti yhteydessä, mikäli voisimme tulla teidän sijaishuoltopaikkaanne työskentelemään yhdessä nuorten kanssa tai jos olet itse kiinnostunut tulemaan mukaan prosessin suunnitteluun ja/tai toteutukseen. Meiltä voit kysyä myös lisätietoja prosessiin liittyen.

Keski-Suomi/Jyväskylä: Katriina Nokireki, katriina.nokireki(a)pesapuu.fi, 044 715 0221
Pirkanmaa/Tampere: Onni Westlund, onni.westlund(a)pesapuu.fi, 045 886 3326