Care Day’na vaalitaan sijaishuollon onnistumisia

Tiistaina julkaistiin 101 kirjettä -julkaisu, joka sisältää pysäyttäviä tosielämän tarinoita sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuuden vaikutuksista sijaishuollossa asuvien ja asuneiden nuorten elämään. Nämä rohkeat nuoret tahtovat tuoda kyseiset tarinat päättäjien tietoisuuteen ja vaikuttaa, jotta hallitusohjelmaan kirjatut sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärämitoitukset todella toteutuvat.

Julkaisun kirjeet kuvaavat myös sijaishuollon onnistumisia. Tarinat osoittavat, että onnistumisten edellytyksinä ovat usein olleet pysyvät, turvalliset ja luotettavat ihmissuhteet. Juuri tällaisista asioista on kyse huomenna perjantaina 21.2.2020 vietettävässä sijaishuollon juhlapäivässä. Huomenna tahdomme vaalia ja nostaa esiin sijaishuollon hyviä asioita ja ennen kaikkea juhlia sijaishuollossa asuvia lapsia ja nuoria.

Ennen sitä tahdon jakaa teille vielä 101 kirjettä -julkaisun lopusta löytyvän kirjeen, jonka kirjoitimme julkaisun muiden toimittajien, Milja Kaijasen ja Onni Westlundin, kanssa. Kirje löytyy tämän tekstin alta.

Ikimuistoista sijaishuollon juhlapäivää kaikille!
Seuraa juhlapäivää Facebookissa & Instagramissa #sijaishuollonjuhlapäivä & #CareDay20.

Marjukka Koskenkorva
Viestinnän asiantuntija

 

*

 

Kirje lukijalle,

Olemme kiitollisia, että olemme saaneet olla mukana toteuttamassa tätä julkaisua. Nuorten kirjoittamat kirjeet ovat pysäyttäneet ajattelemaan lastensuojelua, siihen liittyviä ilmiöitä, tunteita, ajatuksia ja kokemuksia laajasti, ei ainoastaan sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuuden osalta.

Olemme vaikuttuneita siitä, miten koskettavia ja kauniita tarinoita saimme lukea. Vaikka lähtökohtainen ajatus koko julkaisun toteuttamisessa oli usko nuorten haluun ja kykyyn tuottaa kirjeitä aitojen kokemustensa pohjalta, on niiden äärelle pysähtyminen ollut silti merkityksellinen ja osin mykistäväkin kokemus. Jokainen lause kätkee taakseen niin paljon elämää, ajatuksia, tunteita ja viisautta. Toivommekin lukijoiden pysähtyneen rauhassa jokaisen kirjeen ääreen.

On ollut hienoa ja etuoikeutettua olla todistamassa nuorten halua ja kykyä kirjoittaa monenlaisista kokemuksistaan, vaikeistakin. Nähdäksemme kirjeet kertovat suurelta osin nuorten toiveesta tulla nähdyksi ja kohdatuksi. Toivomme, että näitä toiveita kuullaan ja niillä on mahdollisuus saada muutoksia aikaan.

Tämä julkaisu todistaa myös, kuinka nuoret haluavat olla mukana luomassa muutosta ja vaikuttamassa lasten, nuorten ja perheiden avun saantiin Suomessa 2020-luvulla. Nuorten kirjeet kertovat kuitenkin osaltaan myös siitä, miten meillä on vielä paljon työtä tehtävänä, jotta jokainen lapsi, nuori ja perhe saisi lastensuojelusta tarvitsemansa avun. Nuoret haluavat olla mukana tässä työssä, niin kuin tämä julkaisukin osoittaa. Jatkakaamme yhteistä työtä paremman tulevaisuuden puolesta.

Kiitos kaikille, jotka ovat olleet mukana ja auttaneet tämän julkaisun toteuttamisessa. Kiitos jokaiselle nuorelle. Olette upeita, ihania ja mahtavia!

Milja Kaijanen, Marjukka Koskenkorva & Onni Westlund

Julkaisu verkossa: www.pesapuu.fi/101kirjetta