Vinkkejä sijaissisarusten kohtaamiseen työntekijöille

Pesäpuu ry järjesti joulukuussa 2019 sijaissisarusten tapaamisen, jonka ideana oli koota sijaisperheiden biologisia nuoria yhteen jakamaan ajatuksia sijaissisaruudesta. Paikalla oli yhteensä kuusi 17–26-vuotiasta sijaissisarusta keskustelemassa aiheesta ja juttua olisi riittänyt vaikka kuinka pitkäksi aikaa.

Ryhmässä keskusteltiin omien kokemusten ja tunteiden pohjalta, ja esiin nousi todella merkityksellisiä aiheita sijaissisaruuden ympäriltä. Yhdeksi tärkeäksi keskustelunaiheeksi muodostui sijaissisarusten vuorovaikutus perhehoidon työntekijöiden kanssa. Vilkkaan ajatustenvaihdon pohjalta koostettiin listaus “Vinkkejä sijaissisarusten kohtaamiseen työntekijöille“.

Vinkkien kautta halutaan nostaa esiin sijaissisarusten jakamaa toivetta siitä, että heidätkin huomioitaisiin paremmin sijaishuollon sosiaalityössä ja perheiden tuessa. Sijaissisarukset kokevat tarvetta heidän merkittävän roolinsa tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä osallisuuden ja vertaistuen lisäämiseen. Toivottavasti nämä vinkit avaavat keskustelua sijaissisarusten roolista perhehoidossa.

Vertaisuuden voima näkyi päivässä konkreettisesti, sillä se tuotti erityisen ilmapiirin ja yhteyden sijaissisarusten välille. Tällainen pienryhmätapaaminen koettiin tärkeänä ja toivottiin, että sijaissisaruksia kerättäisiin tulevaisuudessakin yhteen keskustelemaan sekä vertaistuen että kehittämistyön näkökulmasta.

Pesäpuun sijaissisaruusryhmän puolesta,
Milja Kaijanen

 

Jos kiinnostuit yhteistyöstä sijaissisaruusteeman äärellä tai haluat kutsua sijaissisaruuden kokemusasiantuntijoita mukaan johonkin tilaisuuteen tai toimintaan, voit olla yhteydessä Milja Kaijaseen, milja.kaijanen@gmail.com tai Onni Westlundiin, onni.westlund@pesapuu.fi.

Jos kiinnostuit yhteistyöstä sijaissisaruusteeman äärellä erityisesti sijaisvanhemmuutta harkitsevien PRIDE-valmennuksen yhteydessä ja sijaissisarusten tuessa, voit olla yhteydessä Hanna Piiroiseen, hanna.piiroinen@pesapuu.fi.

Meidän sakki (2018-2021) –hanke nostaa esille sisarussuhteiden ja sijaissisarusten merkityksen perhehoidossa. Hankkeen päätavoite on sisarussuhteiden vahvistuminen pitkäaikaista perhehoitoa antavissa sijaisperheissä. Tavoitteena on myös tukea sijaisvanhempia sisarussuhteiden syventämisessä ja varmistaa, että myös sijaissisarukset saavat tukea perhehoidossa. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Helsingin perhehoito, Perhehoitoyksikkö Pihlaja, Pesäpuu ry, Pelastakaa Lapset ry ja Perhehoitokumppanit Suomessa Oy.