Hyvää lapsen oikeuksien päivää!

Hyvää lapsen oikeuksien päivää! Jokaisella lapsella on oikeus olla turvassa, osallinen ja arvokas.

Tänä vuonna olemme Pesäpuussa nostaneet keskusteluun myös lapsen oikeuden kokea olevansa rakastettu sijaishuollossa. Monissa maissa oikeus rakkauteen on kirjattu lastensuojelun osalta lakiin ja asetuksiin. Tavoitteena on, ettei yhdenkään sijaishuollosta itsenäistyvän nuoren tarvitse enää pohtia tai olla epätietoinen siitä, että rakastettiinko häntä.