Älyä tunteet -animaatiot nyt YouTubessa

Älyä tunteet – kannustavat ajatukset -materiaalien pohjalta on tuotettu kuusi animaatiota, jotka löytyvät Pesäpuun YouTube-kanavalta. Animaatioissa seikkailevat satukirjasta tutut Toivolan päiväkodin lapset sekä punainen ja vihreä nalle.

Älyä tunteet on psykoedukatiivinen menetelmä 47-vuotiaiden lasten ajattelu- ja tunnetaitojen harjoitteluun. Materiaali auttaa lapsia pärjäämään haastavissa tilanteissa, kun pelottaa, jännittää, surettaa tai suututtaa. Menetelmän perusajatuksena on, että lapsi oppii pienestä pitäen tärkeitä taitoja, kuten kannustamaan itseään sisäisen puheen avulla sekä suhtautumaan omiin ja toisten tunteisiin. Lapsi on harjoituksissa aktiivisesti mukana ja tuokioista tehdään hänelle hauskoja ja innostavia. Materiaalit löydät Pesäpuun verkkokaupasta.