Alli Paasikiven Säätiöltä tukea Pesäpuulle

Tiedote

Lastensuojelujärjestö Pesäpuu ry on saanut Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän ja Tampereen kaupungin sijais- ja jälkihuollon sosiaaliaseman kanssa rahoitusta Alli Paasikiven Säätiöltä perhehoidossa asuvien lasten ja nuorten kiintymyssuhteiden tukemiseen.

Jokainen lapsi tarvitsee vähintään yhden turvallisen, pysyvän ihmissuhteen. Vuosia elämässä mukana olleet ihmiset ovat osa lapsen elämäntarinaa ja lapsen identiteettiä. Kokemus siitä, että joku ihminen tuntee lapsen ja hyväksyy hänet sellaisena kuin hän on, lisää luottamusta ihmisiin ja omiin voimavaroihin. Sijoitettujen lasten perhesuhteet voivat olla hauraita ja vaikuttaa koko sijoituksen tai jälkihuollon onnistumiseen. Siksi he tarvitsevat tavanomaista enemmän lähellä olevien aikuisten apua kiintymyssuhteiden luomiseen ja turvaamiseen.

”Edes yksi turvallinen ihmissuhde” –hankkeen tarkoituksena on tukea perhehoidossa asuvien lasten ja nuorten kiintymyssuhteita. Turvallisilla kiintymyssuhteilla on koko elämän kestäviä vaikutuksia lapsen hyvinvointiin ja selviytymiseen. Hankkeella pyritään vaikuttamaan siihen, että myös perhehoidossa kasvaneille lapsille ja nuorille rakentuu kestäviä, hyvinvointia ja selviytymistä tukevia ihmissuhteita.

Hankkeen toiminta keskittyy sijoitettujen lasten ja nuorten kiintymyssuhteiden vahvistamiseen kahdessa perhehoidon siirtymävaiheessa: kun lapsi muuttaa uuteen sijaisperheeseen (Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä) ja kun nuori itsenäistyy ja muuttaa sijaisperheestä (Tampereen kaupunki). Forssan seudun perhehoidossa on kehitetty monitoimijainen toimintamalli perhehoidossa asuvan lapsen kiintymyssuhteiden ja sijoituksen tukemiseen. Osana työskentelyä on kokeiltu ”kiintymyspakettia”, joka tukee lapsen ja sijaisvanhempien kiintymyssuhteen rakentumista. Paketti on konkreettinen laatikko, josta löytyy erilaisia hoivaa, hoitoa ja koskettamista lisääviä tavaroita. Tampereen sijais- ja jälkihuollon sosiaaliaseman ja Pesäpuu ry:n kanssa on kokeiltu ”itsenäistymispakettia” perhehoidosta itsenäistyville nuorille. Paketti sisältää välineitä, jotka tukevat nuorta uuteen elämänvaiheeseen ja tarjoavat tukea yhteydenpitoon nuorelle tärkeisiin ihmisiin.

Myönnetty rahoitus suunnataan lapsille ja nuorille annettaviin, konkreettisiin ”tukipaketteihin” näissä siirtymävaiheessa. Nyt saadun Alli Paasikiven Säätiön apurahan turvin voidaan tarjota tukipaketteja 25 sijaisperheeseen muuttavalle lapselle ja 25 perhehoidosta itsenäistyvälle nuorelle.

Lisätietoja:

Pesäpuu ry
Reetta Peltonen, kehittämispäällikkö
040 521 1646 reetta.peltonen@pesapuu.fi

Pia Lahtinen, kehittämispäällikkö
040 188 1461 pia.lahtinen@pesapuu.fi
www.pesapuu.fi www.pesapuu.fi/munperheet

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Lammintausta-Mäkelä Riikka, perhepalveluiden palvelualuejohtaja
03 4191 6550 riikka.lammintausta-makela@fshky.fi
https://www.fshky.fi/

Tampereen kaupunki / Sijais- ja jälkihuollon sosiaaliasema
Katriina Helminen-Pohja, johtava sosiaalityöntekijä
041 7300332
katriina.helminen-pohja@tampere.fi
https://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapsiperheidenpalvelut/
lastensuojelu/sijaishuolto/huostaanotto/sosiaaliasema.html

Alli Paasikiven Säätiö
Asiamies Heikki Hiilamo, professori
040 3587203 heikki.hiilamo@saunalahti.fi
http://www.allinsaatio.fi/ @allinsaatio

Alli Paasikiven Säätiö työskentelee perheen sosiaalisen turvallisuuden lisäämiseksi
yhteiskunnassa. Säätiö jakaa apurahoja tutkimukseen ja kansalaistoimintaan.