Kannanotto: Jokaisella lapsella on oikeus olla rakastettu

29.10.2019

Arvoisat sosiaali- ja terveysministeriön edustajat                          

Pieni ääni, iso asia -verkosto haluaa nostaa ministeriön tietoisuuteen lastensuojelun sijaishuollossa asuvien lasten tarpeen kokea rakkautta. Sijaishuollossa asuvien lasten ja nuorten kokemusten mukaan aihe on kipeä, mutta oleellinen; tarve rakastetuksi tulemisen kokemukselle on elintärkeä.  Pieni ääni, iso asia -verkosto näkee välttämättömäksi vahvistaa valtion ohjausta lastensuojelun sijaishuollon toteuttamisessa, jossa erityisesti lasten tarve kokea olevansa rakastettu olisi yksi laatukriteeri. Rakkaudella tai sen puutteella on pitkäkestoiset vaikutukset lapsen hyvinvointiin ja selviytymiseen yhteiskunnassa nuorena ja aikuisena.

Lapselle rakkaus voi tarkoittaa sen sanoittamista ja osoittamista eri tavoin, esimerkiksi hellyyttä, huolenpitoa, turvan ja ymmärryksen antamista, kuuntelemista sekä kivaksi ja tärkeäksi kertomista. Jotta lapsi voi kokea rakkautta, se edellyttää luottamusta lähiympäristöön; olen tärkeä ja rakas aina. Organisaatioiden näkökulmasta rakkaus lapsiin välittyy parhaiten turvaamalla pitkäkestoisia ihmis- ja työntekijäsuhteita, joilla on osaamista ja aikaa olla lapsen kanssa, kuunnella kuulumisia sekä tarjota asuinpaikka, jossa osoitetaan rakkautta. Yhteiskunnan on otettava vastuu siitä, että tämän tunnekokemuksen saaminen on mahdollista myös niille lapsille, jotka eivät voi asua omien vanhempiensa luona.

Lastensuojelun palvelujärjestelmän tulee huomioida lapsen mahdollisuus kokea rakkautta yhtenä kriteerinä lapsen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseksi. Lastensuojelulain keskeisiä periaatteita on kiinnittää huomiota lapsen mahdollisuuteen saada ymmärtämystä ja hellyyttä (Lastensuojelulaki §4, 2). Tämän tulisi näkyä vahvemmin palvelujärjestelmien ja organisaatioiden resurssoinnissa, visioissa, strategioissa ja toimintatavoissa, joiden tulee vastata lasten tarpeeseen voida kokonaisvaltaisesti hyvin.

Tällä hetkellä hallitusohjelmassa ei ole mainintaa lastensuojelun sijaishuollosta. Ehdotamme, että sosiaali- ja terveysministeriö ottaa sijaishuollon sisällöllisen kehittämisen kansallisen kehittämisen kohteeksi. Lisäksi odotamme ministeriön vahvistavan ja toimeenpanevan sijaishuollon laatukriteerit, joista yksi kriteeri olisi lapsen kokemus tulla rakastetuksi. Huostaanotto on yhteiskunnallinen väliintulo, jonka tarkoituksena on suojella lasta ja tarjota hyvä lapsuus asuinpaikasta huolimatta.

Kunnioittaen,
Pieni ääni, iso asia -verkosto

Pesäpuu ry
Pelastakaa Lapset ry
Perhehoitokumppanit Suomessa Oy
Ensi- ja turvakotien liitto ry
Lastensuojelun Keskusliitto
Osallisuuden aika ry
Nuorten Ystävät

 

Pieni ääni, iso asia -verkosto vahvistaa alle 12-vuotiaiden sijaishuollossa asuvien lasten osallisuutta. Tavoitteena on eri toimijoiden kesken tehdä vaikuttamistyötä pienten lasten äänen vahvistamiseksi lastensuojelussa ja sen kehittämisessä. Verkostoa koordinoi valtakunnallinen lastensuojelujärjestö Pesäpuu ry.