Tekoja kaikkien maailman lasten hyväksi – rakkaudesta lapseen

Tätä kirjoittaessani eletään elokuun loppua vuonna 2019. Pesäpuun juhlavuoden tunnuslause on kutsunut meitä kaikkia tekemään tekoja lasten hyväksi jo kuukausien ajan. Tämä vuosi on ollut tiivis vaalivuosi, joka on hyvin mahdollistanut myös päättäjien kutsumisen tekoihin lasten hyväksi ja vaikuttamistyötä onkin ansiokkaasti tehty. Myös Lapsen oikeuksien sopimuksen juhlavuosi on hyvä syy arvioida päättäjien ja koko yhteiskuntamme tekoja siitä näkökulmasta, olemmeko onnistuneet vahvistamaan lasten oikeuksia.

Lastensuojelun työtä ja tekoja ei mielestäni voi tehdä ilman, että aidosti välittää lapsista ja siitä, miten he elämässään selviävät. Olen tehnyt jo pitkän uran lastensuojelussa ja törmännyt matkan varrella hyvin monenlaisiin ja hyvin monenlaisista taustoista tuleviin lapsiin. Olivatpa he sitten suomalaisia lapsia tai muualta tulleita tai vaikkapa lapsia maailmalla, ovat he kuitenkin aina olleet lapsia, joista välittäminen on ollut olennainen osa työtäni.

Tällä hetkellä työskentelen Pesäpuun kumppanijärjestössä Pelastakaa Lapsissa. Tässä työssäni lapset, joiden hyväksi päivittäin teen työtä, ovat paitsi Suomessa myös kaukana maailmalla. Maailma ja sen kriisien vaikutukset lapsiin ovat joka päivä silmieni edessä ja sydämeni pakahtuu päivittäin aina vain uusista syistä.

Kansainvälinen Pelastakaa Lapset -järjestö täyttää tänä vuonna 100 vuotta ja juhlavuotenamme haluamme muistuttaa koko maailman mieliin, että juuri nyt kaivataan tekoja erityisesti niiden lasten hyväksi, jotka tällä hetkellä ovat sodan koskettamina eri puolilla maailmaa. Järjestömme perusti Eglantine Jebb ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Tuolloin hän totesi, että tarvitaan tekoja erityisesti sodasta kärsineiden lasten auttamiseksi, koska hänen mukaansa ”jokainen sota on sota lapsia vastaan”.

Nyt taas tarvitaan tekoja. Julma tosiasia on, että joka viides maailman lapsista, siis 420 miljoonaa lasta, asuu tällä hetkellä konfliktialueilla. Vuodesta 2016 näiden lasten määrä on kasvanut 30 miljoonalla! 142 miljoonaa lasta elää konfliktialueilla, joilla käydään kiivaita taisteluita. Satoja tuhansia lapsia kuolee vuosittain konfliktin epäsuorien vaikutusten (aliravitsemus, sairaudet, terveydenhuollon murentuminen, puhtaan veden puute jne.) seurauksena. Lapsen oikeuksien sopimuksen juhlavuonna on järkyttävää tietää, että Lasten oikeuksiin kohdistuvien vakavien rikkomusten määrä konflikteissa on lähes kolminkertaistunut vuoden 2010 jälkeen. Tarvitaan tekoja, jotta lapsia pystyttäisiin auttamaan ja pelastamaan.

Lastensuojelutyö on tekoja, joita tehdään rakkaudesta lapseen. Oli lapsi sitten lähellä tai kaukana, meidän tehtävämme on taistella hänen selviytymisensä ja hyvinvointinsa puolesta. Teemme kaiken aikaa pieniä ja suuria tekoja tämän tehtävämme toteuttamiseksi. Siksi voimme vaatia myös päättäjiä toimimaan ja tekemään tekoja. Kaiken tämän teemme – rakkaudesta lapseen.

Riitta Hyytinen
johtaja, kotimaan ohjelma
Pelastakaa Lapset ry

Kirjoitus on osa Pesäpuun 20-vuotisjuhlavuoden blogisarjaa. Yhteistyötahojen tuottamat blogit kootaan vuoden päätteeksi julkaisuksi. #Pesäpuu20 #Rakkaudestalapseen