Lastensuojelun perhehoitajien kokemuksia hyvinvoinnista

Sosionomiopiskelija Nina Rauhala (TAMK) kartoitti opinnäytetyössään perhehoitajien kokemuksia hyvinvoinnista sekä sitä edistävistä, ylläpitävistä ja haastavista tekijöistä. Kyselytutkimuksen tavoitteena oli lisätä tietoa lastensuojelun perhehoitajien hyvinvoinnin tilanteesta tällä hetkellä ja selvittää, mitä lastensuojelun perhehoitajat kaipaisivat palvelujärjestelmältä tai lastensuojelujärjestöiltä hyvinvointinsa tukemiseksi ja edistämiseksi.

Kyselyyn vastanneet lastensuojelun perhehoitajat kokivat hyvinvointinsa pääsääntöisesti melko hyväksi. Merkittävimmät vastaajien hyvinvointia edistävät seikat ovat perhe, läheiset ja vapaa-aika. Perhehoitajat ylläpitävät hyvinvointiaan muun muassa pitämällä huolta fyysisestä terveydestään, harrastamalla ja viettämällä aikaa läheistensä kanssa. Suurin osa vastaajista koki olevansa kyvykäs sijaisvanhempana. Yhteisöllisyyttä moni koki sopivan verran, ja omaehtoisuuden kokemus vaihteli. Osa koki voivansa vaikuttaa lasta koskeviin päätöksiin, mutta toiset kokivat, ettei heidän mielipiteillään ole merkitystä.

Haastavimpia asioita perhehoitajien hyvinvoinnille olivat kiireinen aikataulu, mikä liittyy oman ajan puutteeseen ja parisuhteen ajan vähyyteen, sijoitetun lapsen oireilun tuomat haasteet sekä unenpuute ja väsymys. Näiden lisäksi toimimattomalla yhteistyöllä sosiaalitoimen tai biologisten vanhempien kanssa sekä taloudellisen tilanteen aiheuttamalla stressillä oli negatiivisia vaikutuksia osan hyvinvointiin. Opinnäytetyön löydät täältä.

Opinnäytetyön alustavia tuloksia esiteltiin Perhehoidon päivillä marraskuussa 2018.