Pesäpuu ry kutsuu toimijoita mukaan toteuttamaan kansainvälistä sijaishuollon päivää Suomessa vuonna 2020

Vuodesta 2015 lähtien Iso-Britanniassa on vietetty kansainvälistä Care Day’ta, jonka tarkoituksena on purkaa lastensuojelun sijaishuoltoon liittyvää leimaa. Seuraavaksi sijaishuoltoa juhlistava päivä on tarkoitus tuoda myös Suomeen. Valtakunnallinen lastensuojelujärjestö Pesäpuu ry kutsuu eri toimijoita mukaan toteuttamaan päivää yhdessä. Ensimmäinen suunnittelutapaaminen järjestetään torstaina 12.9.2019 klo 12.30–15.30 Tampereella (tarkka osoite ilmoitetaan myöhemmin).

Ensimmäinen Care Day järjestettiin Skotlannissa, minkä jälkeen päivän vietto on vuosi vuodelta laajentunut. Päivää vietetään aina helmikuun 3. perjantai eli seuraavan kerran 21.2.2020. Päivä tuo yhteen sijaishuollossa asuvia ja asuneita ihmisiä, työntekijöitä ja toimijoita sekä nostaa esiin heidän oikeuksiaan. Samalla päivä yhdistää ihmisiä paikallisella, kansallisella ja kansanvälisellä tasolla.

Tapaamisen tarkoituksena on koota asian ympärille verkosto, joka mahdollistaisi päivän toteutuksen ja organisoinnin. Tapaamisessa käydään läpi Care Day’n taustaa ja esimerkkejä siitä, kuinka sitä on ulkomailla vietetty. Verkosto pohtii, kuinka päivää voisi juhlistaa Suomessa vuonna 2020 ja kuinka mahdollisten tapahtumien alueellinen koordinointi tapahtuisi.

Päivän ympärillä ei ole tiukkoja kriteereitä, vaan sitä on mahdollista viettää monella eri tavalla, pienesti tai isosti. Tärkeintä on, että sijaishuolto nostetaan yhtenä vuoden päivänä ansaitsemallaan tavallaan esille ja mukana olevat toimijat sitoutuvat juhlimaan sitä yhteisiin arvoihin pohjautuen. Verkostotapaamiseen osallistuminen ei vielä sido mihinkään, vaan tarkoituksena on tuoda toimijoita yhteen sekä kartoittaa erilaisia mahdollisuuksia.

Ilmoittautuminen täällä.

 

Lisätietoja:

Asiantuntija Onni Westlund, p. 045 886 3326, onni.westlund@pesapuu.fi

Viestinnän asiantuntija Marjukka Koskenkorva, p. 044 715 0211, marjukka.koskenkorva@pesapuu.fi