Lasten äänet jäävät yhteiskunnassa usein isompien jalkoihin – yhteistyöverkosto kannustaa vahvistamaan pienten lasten osallisuutta lastensuojelussa

Pienillä lapsilla on paljon sanottavaa hyvästä arjesta, elämän tärkeistä asioista ja lastensuojelusta. Alan asiantuntijoiden kanssa perustetun Pieni ääni, iso asia -verkoston tavoitteena on tehdä yhdessä vaikuttamistyötä pienten, sijoitettujen lasten äänen vahvistamiseksi lastensuojelussa.

Verkosto kokoaa yhteen ja kutsuu mukaan kaikkia alle 12-vuotiaiden sijaishuollossa asuvien lasten äänen vahvistamisesta kiinnostuneita. Verkosto nostaa esiin lasten tuottamaa tietoa sijaishuollossa elävien lasten hyvinvoinnista, arjesta ja heille tärkeistä asioista. Verkostoa koordinoi lastensuojelujärjestö Pesäpuu ry.

– Usein käy niin, että aikuiset ohittavat lapset kokonaan tai sitten heidän näkemyksiään ei pysähdytä kuulemaan sydämellä. Perustimme verkoston, jotta pienten lasten ääni saisi lisää puolestapuhujia, kehittämispäällikkö Hanna Särkiö kertoo.

Verkosto kokoontui ensimmäisen kerran syyskuussa 2018, jolloin mukana oli useita alan vaikuttajia, kuten kunta- ja järjestöpuolen edustajia. Tapaamisessa pohdittiin vaikuttamistyön toteuttamista ja periaatteita, jotta pienten lasten ääni tulisi konkreettisesti kuuluviin ja se otettaisiin todesta.

Maaliskuussa järjestetyssä toisessa tapaamiskerrassa suunniteltiin konkreettisia tekoja, joihin verkostolaisilla olisi mahdollisuus sitoutua joko yksilö- tai organisaatiotasolla. Lasten osallisuutta voitaisiin edistää esimerkiksi herättelemällä organisaatioita näkemään osallisuuden merkitys osana vaikuttavaa työtä, kirjaamalla lasta osallistavat työmenetelmät osaksi organisaation strategiaa ja lisäämällä konkreettista lapsen kanssa työskentelyä.

Verkostopäivässä kuultiin myös esimerkkejä toimivista, lasten osallisuutta tukevista työtavoista Salosta ja Helsingistä. Kaupungeissa on otettu käyttöön Pesäpuu ry:n kehittämä Salapoliisitoiminta, jossa 6–10-vuotiaat lapset otetaan aikuisten rinnalle kehittämään lastensuojelua.

– Verkoston osallistujien tavoitteet ovat tärkeitä ja jokaisella niistä on merkitys. Lasten ääni ja osallisuus vahvistuvat pala kerrallaan. Uskomme positiiviseen joukkovoimaan, kehittämispäällikkö Susanna Kalliola kuvaa.

Pieni ääni, iso asia -verkosto kokoontuu seuraavan kerran 19.9.2019 Pesäpuun Helsingin toimistolla. Tapaamisessa kerätään yhteen lasten osallisuutta edistäviä, jo toteutettuja tekoja. Verkostotapaamisesta ilmoitetaan myöhemmin Pesäpuun verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

– Toivomme, että kaikki pienten lasten äänen ja osallisuuden vahvistamisesta kiinnostuneet innostuisivat lähtemään verkoston toimintaan mukaan, Särkiö kiteyttää.

Miksi on tärkeää, että aikuiset kuuntelevat lapsia?
Että lapsilla on hyvä olla. Ja ne tuntee olonsa turvalliseksi.”
Lastensuojelun sijaishuollossa asuva lapsi, 2018

Lisätietoja:
Pesäpuun toimisto, p. 014 332 2500, toimisto(at)pesapuu.fi.