Kyselytutkimus sijaisvanhempien ajatuksista ja kokemuksista

Tampereen ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija Niina Reunamäki etsii sijaisvanhempia osallistumaan Pesäpuun kanssa yhteistyössä toteutettavaan opinnäytetyöhön. Opinnäytetyön tarkoituksena on kyselytutkimuksen avulla selvittää sijaisvanhempina toimivien henkilöiden ajatuksia, näkemyksiä ja kokemuksia huostaanotetun ja pitkäaikaseksi arvioidussa sijoituksessa olevan lapsen adoptoimisesta.

Vastaaminen on vapaaehtoista ja tapahtuu nimettömästi. Vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Kerättyä aineistoa käytetään vain tämän opinnäytetyön laatimiseen ja aineisto hävitetään opinnäytetyön valmistuttua. Vastanneiden kesken arvotaan Pesäpuun tuotepaketti (arvo 72 €).

Kyselytutkimukseen voi osallistua 27.5.2019 asti täältä. Lisätietoja: niina.reunamaki@tuni.fi.