Kirjoituspyyntö 18–29-vuotiaille sijaissiruksille

Tampereen yliopiston sosiaalipsykologian opiskelija Milja Kaijanen etsii sijaisperheen biologisia lapsia kertomaan kokemuksiaan pro gradu –tutkielmaa varten. Tutkimuksen tavoitteena on sijaisperheisiin liittyvien kokemusten tutkiminen sekä sijaissisarusten kuuleminen lastensuojelun ja sijaishuollon kentällä. Kertomuksia etsitään 18–29-vuotiailta nuorilta, joiden biologiset vanhemmat ovat toimineet pitkäaikaisina perhehoitajina. Lisätietoja kirjoituspyynnössä.

Vastata voi täältä 5.3.2019 asti. Lisätietoja milja.kaijanen@tuni.fi.