Tasavallan presidentin tervehdys

Kuva: Tasavallan presidentin kanslia

Lapset ja nuoret tarvitsevat tukea, kannustusta ja suojelua.
Olen usein todennut, että tulevaisuutemme vuoksi meillä ei ole varaa menettää yhtään lasta tai nuorta syrjäytymisen tielle. Vastuu on yhteinen. Jokainen meistä on toimija, pieneltäkin tuntuva kannustava sana tai teko voi auttaa.

Nuorten ja lasten arjessa perhe, ystävät sekä harrastukset rakentavat hyvinvoinnin perustaa. Aina perhe ei välttämättä eri syistä pysty antamaan lapselle tai nuorelle hänen tarvitsemaansa huolenpitoa. Tuolloin on autettava. Lastensuojelutyöllä on oleellinen merkitys näissä tilanteissa.

Valtakunnallinen lastensuojelujärjestö Pesäpuu ry on jo 20 vuoden ajan toiminut lapsiperheiden arjessa. 20-vuotisjuhlavuoden teemana on Tekoja – Rakkaudesta Lapseen. Pesäpuu on toimintavuosiensa aikana tehnyt arvokasta työtä lastensuojelun asiakkaina olevien lasten aseman parantamiseksi sekä lasten osallisuuden vahvistamiseksi. Lapset, nuoret ja vanhemmat ovat myös olleet mukana kehittämässä Pesäpuun toimintaa.

Lastensuojelun tarkoituksena on tarjota lapselle ja nuorelle turvallinen ympäristö, jossa hän saa tukea ja huolenpitoa. Tunteen siitä, että voi vaikuttaa oman elämän kulkuun. Osallisuuden kokemukset voivat parhaimmillaan auttaa rakentamaan nuoren luottamusta tulevaisuuteen ja kantaa pitkälle.

Haluan kiittää kaikkia Pesäpuu ry:n toiminnassa mukana olleita tärkeästä työstänne lasten ja nuorten hyväksi. Samalla onnittelen lämpimästi Pesäpuu ry:tä ja sen työntekijöitä järjestön 20-vuotistaipaleesta!

 

Sauli Niinistö
Tasavallan presidentti
Pesäpuu ry:n 20-vuotisjuhlavuoden suojelija

Tasavallan presidentin tervehdys (pdf)