Rakkaudesta lapseen – Pesäpuu ry juhlii 20-vuotista taivaltaan vuonna 2019

Kuva: tasavallan presidentin kanslia

Juhlavuotta vietetään Tekoja – Rakkaudesta lapseen -teemalla yhdessä lastensuojelun piirissä olevien lasten, nuorten ja perheiden sekä kumppanien kanssa. Juhlavuoden suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Juhlavuotenaan Pesäpuu tahtoo nostaa esiin rakkauden lastensuojelussa ja synnyttää keskustelua sen merkityksestä sijaishuollossa. Teeman tarkoituksena on herätellä lastensuojelun ammattilaisia ja toimijoita tarkastelemaan toimintaansa ja työtään välittämisen kautta. Vuonna 2019 Pesäpuu haastaa kaikki mukaan luomaan ja jakamaan rakkauden tekoja, joilla tuetaan ja edistetään lasten hyvinvointia.

Pesäpuu toimii valtakunnallisesti lastensuojelun asiakkaina olevien lasten aseman parantamiseksi sekä lasten osallisuuden vahvistamiseksi. Kahden vuosikymmenen ajan järjestö on pyrkinyt lapsen oikeuksien, lastensuojeluosaamisen ja toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseen yhdessä lasten ja heidän vanhempiensa sekä ammattilaisten kanssa. Tavoitteena on, että jokainen lastensuojelun piirissä oleva lapsi ja nuori tuntee olevansa turvassa, osallinen ja arvokas ja että hän voi vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin.

Pesäpuun toiminta alkoi vuonna 1993 projektista, jossa Raha-automaattiyhdistyksen tuella luotiin yhteistyössä kuntien ja järjestöjen (Perhehoitoliitto ry ja Pelastakaa Lapset ry) kanssa Suomeen sijaisvanhempien ennakkovalmennus- ja täydennyskoulutusohjelma. Vuonna 1999 projektin pohjalta syntyi lastensuojelun kehittämisjärjestö Pesäpuu. Tähän mennessä Pesäpuun ennakkovalmennuksen on käynyt jo yli 12 000 sijaisvanhempaa ja kouluttajakoulutuksen noin 1000 sosiaalityöntekijä-sijaisvanhempi-paria.

Pesäpuun toiminnan keskiössä on laadukas lastensuojelu ja tavoitteena yhä suunnitelmallisempi ja lasta kuuleva toimintakulttuuri. Päämääränä on nostaa näkyviin lastensuojelukentällä olevia muutostarpeita ja asiakkaiden kokemuksia sekä lisätä aikuistoimijoiden osaamista ja valmiutta edistää lapsen oikeuksien toteutumista.

Rakkauden teot kulkevat juhlavuonna Pesäpuun kehittämistyön lisäksi mukana ulostuloissa sekä tapahtumissa, joita järjestetään yhdessä yhteistyötahojen kanssa ympäri Suomen. Juhlavuoden tapahtumat tarkentuvat Pesäpuun verkkosivujen tapahtumakalenteriin.

Rakkauden ja lastensuojelun ympärillä käytävään keskusteluun voi osallistua ja lasten hyvinvointia edistäviä tekoja nostaa esiin sosiaalisessa mediassa aihetunnisteilla #Pesäpuu20 ja #Rakkaudestalapseen.

Lisätietoja: Viestinnän asiantuntija Marjukka Koskenkorva, puh. 044 715 0211, marjukka.koskenkorva@pesapuu.fi