Pohjois-Savossa vietettiin perhehoidon maakunnallisen ohjausmallityöskentelyn loppujuhlaa 28.11.

Maakunnallista perhehoidon ohjausmallia on kehitetty osana valtakunnallista LAPE-hanketta, joka Pohjois-Savon maakunnassa on toteutunut YHDESSÄ!-hankkeena. Työskentelyn loppujuhlaa vietettiin keskiviikkona 28.11.18.

Yli vuoden kestänyttä kehittämisprosessia toteutettiin yhdessä perhehoidon työntekijöiden, lasten ja nuorten, heidän vanhempiensa ja sijaisvanhempiensa kanssa. Toteutuneiden kymmenen yhteiskehittämispäivän aikana on ollut aikaa pysähtyä yhdessä ja eri näkökulmista miettimään, millaista olisi hyvä, lapsen ja perheen yksilöllisiin tarpeisiin vastaava perhehoito. Osallistujien palautteen mukaan yhteisen prosessin aikana lisääntyi tietämys toisten tekemisestä ja rooleista. Kehittämisinto ja halu tehdä asioita paremmin näkyi läpi prosessin. Osallistuminen on ollut laajaa ja antoisaa.

Toimintaperiaatteet kiteytettiin yhdessä seuraaviin:

  1. Hyvä perhehoidon kokonaisuus huomioi ja vastaa kunkin lapsen ja perheen yksilöllisiin tarpeisiin.
  2. Perhehoidon toiminta perustuu luottamukseen, on avointa ja läpinäkyvää.
  3. Perhehoito on kaikkia osapuolia kunnioittavaa ja turvallista.
  4. Perhehoidon toiminta mahdollistaa kaikissa vaiheissaan kaikkien osapuolten osallisuuden ja kuulluksi tulemisen.
  5. Perhehoidolle on maakunnan alueella yhdenmukaiset ohjeet ja toimintatavat, jotka takaavat yhdenvertaisen kohtelun.

Se hyvä yhteiskehittäminen, jota Pohjois-Savon alueella oli tehty jo ennen tätä mallinnustyötä ja joka laajeni ja syveni tämän prosessin aikana, on pohja jatkaa ja konkretisoida ohjausmalliin kirjattuja asioita. Nyt odotetaan päätöksiä rakenteista ja resursseista. Yhteensovittavaa johtamista tarvitaan, jotta palvelut muodostuvat lapselle ja perheille saumamattomiksi ja oikea-aikaisiksi kokonaisuuksiksi.