Lapsi- ja perhejärjestöjen yhteinen vaaliohjelma on julkaistu: Anna ääni lapselle eduskuntavaaleissa

Lähes kaikki poliittiset päätökset vaikuttavat lasten elämään. On tärkeää, että muistetaan arvioida tarkkaan, millaisia vaikutuksia milläkin toimella on lapsiin ja heidän tulevaisuuteensa. Siksi lapsi- ja perhejärjestöt ovat yhdistäneet rivinsä eduskuntavaalien alla Anna ääni lapselle -kampanjaan, jossa on mukana yli kolmekymmentä järjestöä. Myös kansalaiset ja ehdokkaat voivat osallistua kampanjaan.

Lapsi- ja perhepolitiikkaa ovat viime vuosina leimanneet leikkaukset sekä maksujen ja verojen korotukset, jotka ovat heikentäneet lapsiperheiden asemaa ja syventäneet lapsiperheköyhyyttä. Seuraavan eduskunnan ja hallituksen tulee ottaa vahva rooli lasten ja perheiden hyvinvoinnin turvaajana.

Järjestöjen mukaan lapsiystävällinen Suomi syntyy, kun päätösten lapsivaikutukset arvioidaan säännönmukaisesti, lapsia ja nuoria kuullaan ja lasten ja perheiden hyvinvointia ja tukea pidetään korkean tason prioriteettina. Lapset tarvitsevat kokemuksen siitä, että heidän asiansa ja mielipiteensä kiinnostavat ja he voivat vaikuttaa. Heillä on siihen myös oikeus.

Anna ääni lapselle -vaalikampanja haluaa vaikuttaa erityisesti seuraaviin teemoihin tarjoamalla tietoa ja ratkaisuja asioiden parantamiseksi:

  • Lapsiperheköyhyyttä tulee torjua aktiivisesti muun muassa välttämällä vähävaraisten lapsiperheiden kannalta haitalliset poliittiset päätökset lapsivaikutusten arvioinnilla.
  • Lasten osallisuuden toteutuminen ja sen varmistavat rakenteet täytyy aktiivisesti mahdollistaa.
  • Jokaiselle lapselle on pyrittävä turvaamaan turvallinen lapsuus sekä kotona että koulussa ja muissa hänen keskeisissä elinympäristöissään.
  • Lasten tulevaisuus tulee turvata tarjoamalla laadukasta koulutusta ja varhaiskasvatusta. Ne myös tukevat lasten yhdenvertaisuutta ja torjuvat syrjäytymisen periytymistä.

Kuka tahansa voi osallistua

Anna ääni lapselle -kampanja perustuu joukkovoimaan ja hengenheimolaisuuteen: kuka tahansa voi tulla siihen mukaan. Kampanjan tavoitteena on vaikuttaa siihen, että päättäjinä eri päätöksenteon tasoilla on mahdollisimman paljon ihmisiä, jotka tuntevat lapsen oikeudet ja kunnioittavat niitä päätöksenteossa sekä selvittävät päätösten vaikutukset lapsiin.

Kampanjassa vapaaehtoiset Ääni lapselle -agentit saavat säännöllisesti vaalien alla käyttöönsä järjestöjen asiantuntemukseen sekä tuoreeseen tutkimustietoon perustuvaa materiaalia, jonka avulla he voivat kukin omalla tavallaan edistää lapsen äänen kuulumista. Kampanja on poliittisesti sitoutumaton ja siihen voivat halutessaan osallistua myös eduskuntavaaliehdokkaat, jotka haluavat edistää lasten asioita. Tammikuussa kampanja julkaisee myös erityisesti kansanedustajaehdokkaille suunnatun tietovisan.

Kampanjassa ovat mukana seuraavat järjestöt: Barnavårdsföreningen, Ehjä ry, Ensi- ja turvakotien liitto, Hope ry, Icehearts, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Kehitysvammaliitto, Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry, Lapsijärjestöjen verkosto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Marttaliitto, Nuorten Ystävät, Nuori Kirkko, Pelastakaa Lapset, Perhehoitoliitto, SOS-Lapsikylä, Pesäpuu, Parasta Lapsille, Pienperheyhdistys, Suomen Kasper, Suomen Unicef, Vanhempainliitto, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt, Väestöliitto, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto, Yhteiset Lapsemme ja WAU ry

 

Lue lisää: www.lskl.fi/aanilapselle
> Anna ääni lapselle -eduskuntavaaliohjelma

Lisätietoja antaa Lastensuojelun Keskusliiton viestintäpäällikkö Juuli Hurskainen (juuli.hurskainen@lskl.fi, p. 050-3533480).

Anna ääni lapselle -kampanjaa voi seurata myös Twitterissä tunnisteella @AaniLapselle ja hashtagilla #äänilapselle.