Kirjoituspyyntö 18–29-vuotiaille lapsuuden selviytymisestä


Kuva: www.pixabay.com

Kirjoituspyyntö lapsuuden kokemuksista, selviytymiskeinoista ja perheen ulkopuolisesta tuesta ajalla 16.11.–15.12.2018.


Hei Sinä 18–29-vuotias. Oletko elänyt lapsena perheessä, jossa on ollut alkoholiongelma? Kirjoita minulle perheen ulkopuolisesta tuesta ja avusta tai yksin selviämisen kokemuksista lapsuudessasi.
 Olen Päivi Jämsä Lapin yliopiston opiskelija ja teen pro gradu -tutkielmaa aiheesta alustavalla työnimellä ”Lapsen toimijuuden rakentuminen alkoholiongelmaisessa perheessä”.

Jakamalla kokemuksiasi annat tärkeää tietoa lapsen selviytymiskeinoista ja perheen ulkopuolisen tuen ja avun merkityksestä. Osallistumisellasi on merkitystä! Kirjoituspyynnön julkaisemiseen Päihdelinkin-keskusteluissa on A-klinikkasäätiöltä saatu tutkimuslupa. Lisää tietoa saat tutkimuksesta tältä sivulta. Voit myös olla yhteydessä tutkijaan alla olevan sähköpostiosoitteen kautta.

Voit esimerkiksi miettiä, minkälaisia muistikuvia ja tilanteita nousee mieleesi, kun ajattelet selviytymistäsi päiväkodissa, koulussa, vapaa-ajalla ja perheen ulkopuolisissa toimintaympäristöissä? Oliko ympärilläsi välittävää ja turvallista aikuista perheen ulkopuolella? Miten kohtaamiset lisäsivät  jaksamistasi tai selviytymistäsi tunteen ja toiminnan tasolla?

Mitä tukea tai apua olisit kaivannut, mutta et sitä saanut lapsuudessasi? Olisiko jonkun viranomaisen tai muun henkilön pitänyt huomata tilanteesi ja puuttua siihen? Miten kokemukset tuesta ja avusta tai niiden vaille jäämisestä ovat vaikuttaneet elämäsi muotoutumiseen? Lapsuutesi muistot voivat koskea esimerkiksi vapaa-ajan toimintaa, harrastuksia, koulu- ja päiväkotijärjestelmää, sosiaali- ja terveydenhuoltoa, lastensuojelua, erilaisia yhteisöjä, naapureita, sukulaisia, tuttavaperheitä, toisia lapsia ja muita Sinulle merkittäviä ihmisiä.

Pääosassa on sinun tarinasi ja kokemuksesi. Anna tunteidesi ja kokemustesi tulla esiin juuri sellaisella tavalla kuin Sinulle parhaalta tuntuu. Voit luottaa siihen, että tekstejäsi luetaan ja käsitellään arvostavalla tavalla. Tutkija on sitoutunut vaitiolovelvollisuuteen ja tutkimusaineiston keruussa sekä käsittelyssä toimitaan tietosuoja huomioiden. Sähköpostiosoitteet hävitetään heti, kun nimimerkillä olevat kirjoitukset on siirretty muistitikulle. Koko tutkimusaineisto hävitetään tutkimuksen päätyttyä.

Valmiit kirjoitukset pro gradu -tutkielmaa varten voit lähettää minulle nimimerkillä joko sähköpostina pjamsa@ulapland.fi tai kirjeenä ohjaajani Tarja Orjasniemen osoitteeseen: Tarja Orjasniemi/YTK, PL 122, 96101 Rovaniemi. Laita kirjeeseen lähettäjän paikalle kirjeen vasemmalle puolelle ”Tutkimus Lappi”. Nimimerkin lisäksi toivoisin, että laitat ikäsi ja sukupuolen. Tämä auttaa aineiston analysoimisessa.

Aineistonkeruu kestää yhden kuukauden 15.11.–15.12.2018. Valmis pro gradu -tutkielma ilmestyy julkisena ja kaikkien luettavana aineistona internetissä hyväksymisen jälkeen todennäköisesti v. 2019 aikana. Tutkimusaineistosta voidaan käyttää jotain lyhyitä lainauksia, mutta ne on muotoiltu siten, ettei yksittäisiä vastaajia voida niistä tunnistaa.

Jään odottamaan malttamattomana postianne. Mikäli sinulla herää kysymyksiä tai jokin askarruttaa, laita minulle sähköpostia, niin vastaan sinulle mahdollisimman nopeasti.  Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista, eikä vaikuta mitenkään muihin A-klinikkasäätiön palveluihin.

Ystävällisesti,
Päivi Jämsä, Lapin yliopisto