Täydellinen monitoimija -runo

LAPE-päivässä 3.10.2018 pohdittiin systeemisen työotteen soveltumista mm. perhehoitoon Pohjois-Savon lastensuojelun toimijoiden ja Satakunnan ammattilaisten kesken. Täydellinen monitoimijuus -seminaariyleisön viesteistä koottiin monitoijuutta eläväisesti kuvaileva runo.

 

Herää, lähtee, pyöräilee


Osaa kysyä

odottaa

aloittaa

olla

 

Soittaa, soittaa, soittaa…

 

Hän velvoittaa

Häntä velvoittaa

 

Hän antaa, saa, laittaa

kerkiää, hakee

ja varmistaa

 

Soittaa, soittaa, soittaa…

 

Tulee käymään,

katsomaan

juttelemaan

 

Muistaa

myös syödä!

 

ja hän soittaa, soittaa, soittaa…

 

Hän ostaa, huolehtii, huuhtelee,

tarkastaa, soveltaa, kuvailee

 

Soittaa, soittaa, soittaa…

 

ja lopuksi

hän lie kuittaa

 

Anniina Aunola 3.10.2018