Menneisyys ei saa määrittää tulevaisuutta!

Suomalainen demokratia pohjautuu suurelta osin kansalaisten mahdollisuuteen kokea olevansa merkityksellisiä ja kuuluvansa johonkin yhteisöön. Kynnyksettömiä mahdollisuuksia liittyä toisiin ihmisiin lähellä, ihmisten omissa elinpiireissään, tarjoavat kansalaisjärjestöt. Ne ovat osoittaneet joustavuutensa ja muuttumiskykynsä toimintaympäristön muuttuessa, ihmisten auttajina ja avun välittäjinä. Useat yleishyödylliset järjestöt ovat saavuttaneet sadan vuoden iän ja uusia syntyy koko ajan.

Järjestöt ovat mahdollistaneet hyvinvointiamme ja demokratiaa tukevaan osallistumiseen perinteisesti kaksi väylää. Voit olla itse järjestön jäsen tai vapaaehtoinen, saamassa tukea tai antamassa sitä. Toinen tapa auttaa on ollut tukea järjestöjen toimintaa lahjoittamalla rahaa, tiloja tai tarvikkeita, osallistumatta järjestön toimintaan laajemmin. Näin olet voinut mahdollistaa hyvinvoinnin pyyteettömästi, vastavuoroisuutta odottamatta ja lisätä kaikille yhteisöille ja kansakunnille tärkeän sosiaalisen pääoman syntyä.

On myös todettu, että lahjoittaminen ja auttaminen lisäävät antajan hyvinvointia luomalla laajempaa merkitystä ihmisen kokemuksille. Monesti tie tuettavasta tukijaksi lisää hyvinvointia ja mahdollistaa voimavarojen lisäämisen. Vertaistuen ja mentoroinnin mahdollisuudet on nähty myös lastensuojelussa, ja kokemuksen merkitys ihmisten auttamisessa, asioiden tuntemisessa ja toiminnan vaikuttavuuden lisäämisessä on kasvussa.

Viimeaikaisten syrjäytymistutkimusten mukaan huostaanotto on suurin yksittäinen syrjäytymisriskiä lisäävä tekijä. Huostaanotto ja sitä edeltävät tapahtumat on ymmärrettävä monisyisenä, pitkäaikaisena ja yksilöllisenä kokemuksena, joka heikentää monien lapsien ja nuorien kykyä selviytyä nuoruudesta aikuisuuteen. Jos emme tunnista ja ennaltaehkäise tämän tapahtumaketjun pitkäaikaisia vaikutuksia, on liian moni lapsi vaarassa jatkossakin syrjäytyä.

Pesäpuu ry edustaa järjestökentässä nuoremman polven yleishyödyllistä toimintaa ensisijaisena tavoitteenaan lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia lastensuojelussa. Toiminnan kautta olemme tavoittaneet tuhansia – lapsia ja nuoria, sijais- ja syntymävanhempia, alan ammattilaisia ja päättäjiä, joiden kanssa yhdessä, luottaen toisimme, olemme ponnistelleet paremman lastensuojelun tulevaisuuden eteen.

Pesäpuu haluaa lisätä sijaishuollossa elävien lasten ja nuorten mahdollisuuksia selvitä. Heidän voimavarojensa lisäämiseksi haluamme erityisesti kuulla heidän kokemuksiaan siitä, mikä heille on tärkeää, että he voisivat saada vertaistukea ja tuntea olevansa tärkeä osa lähiyhteisöä ja yhteiskuntaa. Tiedämme ja olemme nähneet, että menneisyys ei määritä tulevaisuutta. Kaikilla lapsilla ja nuorilla on oikeus unelmoida, rakentaa parempaa yhteiskuntaa ja saada oma kyvykkyys täyteen kukoistukseen.

Sijoitettujen lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi Pesäpuu ry on päättänyt mahdollistaa myös heidän laajemman tukemisensa lahjoittamisen avulla. Nyt voit Pesäpuun kautta tukea omien voimavarojesi mukaan mm. lasten ja nuorten vertaisryhmätoimintaa, lasten koulunkäyntiä ja nuorten itsenäistymistä. Lisää tietoa löydät verkkosivuiltamme.

Kiitos tuestasi!