Hyvinvointi-kysely perhehoitajille

Millaisena perhehoitaja kokee hyvinvointinsa lastensuojelun perhehoidossa? Minkälaiset tekijät edistävät, ylläpitävät ja haastavat perhehoitajien hyvinvointia?

Valtakunnallisilla lastensuojelun perhehoidon päivillä esitellään perhehoitajien hyvinvointia käsittelevän opinnäytetyön tuloksia, ja nyt kyselytutkimukseen kaivataan perhehoitajia. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, mitä lastensuojelujärjestöt ja palvelujärjestelmä voivat tehdä lastensuojelun perhehoitajien hyvinvoinnin edistämiseksi.

Opinnäytetyön toteuttaa sosionomiopiskelija Nina Rauhala Tampereen ammattikorkeakoulusta. Osallistuminen kyselyyn on vapaaehtoista. Tutkimusaineisto kerätään ainoastaan kyseistä opinnäytetyötä varten ja aineisto hävitetään analyysin valmistuttua. Lue lisää saatekirjeestä.

Osallistu kyselyyn täältä. Vastausaikaa on 21.10.18 asti.