Selvityshenkilö Kananoja: Lastensuojelun suunnittelu osaksi maakuntien strategiatyötä

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 3.9.2018 raportin, jossa selvityshenkilö Aulikki Kananoja esittää, että maakunta- ja palvelustrategioihin sisällytettäisiin erillinen lastensuojelun maakunnallinen tiekartta. Tiekartassa varmistettaisiin lastensuojelun laatu ja tavoitteet maakuntauudistuksessa sekä onnistuminen muutosvaiheessa, jossa lastensuojelu siirtyy kunnista maakuntien vastuulle.

Pesäpuun asiantuntija Helena Inkinen on ollut Kananojan työryhmässä tuomassa esiin kokemusääntä ja kiinnittämässä huomion erityisesti nuorten palveluiden tilanteeseen.
Tutustu selvityshenkilön ehdotukseen täältä.