Oletko viettänyt lapsuutesi tai osan siitä sijoitettuna vuosina 1950–1990? Osallistu haastatteluun!

Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitos kerää ”Sijaishuollossa vietetty lapsuus ja elämänkerronta” –tutkimusta varten sijaishuollossa lapsuutensa tai osan siitä viettäneiden haastatteluja, joissa he itse kertovat elämästään lapsuudesta alkaen. Elämänkerronnallisissa haastatteluissa keskustellaan koko elämänkaaresta kertojan omin sanoin.

Voit osallistua haastatteluun, mikäli olet ollut sijoitettuna tai kasvattina sijoitusperheessä, lastenkodissa, koulukodissa tai muussa lastensuojelulaitoksessa vuosien 1950–1990 välillä. Tutkimukseen toivotaan osallistujiksi erityisesti niitä, jotka eivät osallistuneet sosiaali- ja terveysministeriön selvitykseen lastensuojelun menneisyydestä vuosina 2014–2016, sillä siinä kerätty aineisto on jo tutkimuksien käytössä.

Haastattelut perustuvat vapaaehtoiseen yhteydenottoon. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja anonyymisti. Haastattelijat ovat ammattitutkijoita, jotka noudattavat tiukkaa tutkimusetiikkaa ja ovat vaitiolovelvollisia. Voit halutessasi tutustua etukäteen haastattelukysymyksiin. Aineisto arkistoidaan myös muuta tutkimusta varten kokonaan ilman tunnistetietoja.

Haastattelut toteutetaan elo- ja syyskuun aikana 2018 mahdollisimman lähellä asuinpaikkaasi tai puhelimitse. Voit ilmoittautua mukaan haastatteluun ja kysyä lisätietoja tutkimuksesta 23.7. 2018 alkaen soittamalla arkipäivinä klo 9–16 tai lähettämällä sähköpostia hankkeen vastuulliselle tutkijalle Kirsi-Maria Hytöselle (yhteystiedot alla). n. 30 mukaan ilmoittautunutta haastatellaan syyskuun loppuun mennessä. Haastateltavat eivät hyödy osallistumisesta taloudellisesti.

Aineiston keruun ”Sijaishuollossa vietetty lapsuus ja elämänkerronta” rahoittaa Koneen Säätiö osana laajempaa tutkimushanketta sijaishuollossa vietetyn lapsuuden vaikutuksista elämänkerrontaan ja vanhemmuuteen. Aineistonkeruu toteutetaan Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksessa. Hankkeen vastuullinen tutkija on tutkijatohtori, FT Kirsi-Maria Hytönen. Toisena haastattelijana toimii tohtorikoulutettava, FM Johanna Oksanen, joka tutkii väitöskirjassaan sijoitusperheiden valvontaa 1950–1970-luvuilla.

Yhteydenotot:
Kirsi-Maria Hytönen
Historian ja etnologian laitos
PL 35 (H)
40014 Jyväskylän yliopisto
kirsi-m.hytonen@jyu.fi
040 805 3479 (23.7. 2018 alkaen)