Kuulumisia lasten osallisuuden kehittämistyöstä

Kuluneen kevään aikana on tapahtunut paljon sekä Salapoliisien että Kirahvien saralla. Monenlaista on jälleen opittu – uusia oivalluksia, lähestymistapoja ja työmenetelmiä on syntynyt 6–10- ja 3–5-vuotiaiden kanssa tehtävässä kehittämis- ja vaikuttamistyössä.

Salapoliisitoiminta on tuottanut paljon materiaalia lasten ajatuksen pohjalta, Salapoliisi Mäyrän käsikirja on käännetty ruotsiksi ja syksyllä julkaistaan Salapoliisi Mäyrän oma musiikkivideo sekä lauluja lasten ajatuksista. Monen muun asian rinnalla Salapoliisilapset saivat myös vuoden lapsuustekopalkinnon 2018.

Kirahvityö puolestaan sai lasten toimesta upean nimen ja logon, toiminnan eettisiä kysymyksiä ja reunaehtoja on kehitetty ja erilaisten työmenetelmien toimivuutta on kokeiltu pienten lasten kokemusmaailman tavoittamiseksi. Lisäksi lasten kanssa on tehty Kirahvi Mainion tarinakokoelma, jonka tavoitteena on auttaa pientä lasta käsittelemään eri perhehoitoon liittyviä teemoja yhdessä aikuisen kanssa. Työ jatkuu taas syksyllä.

Lue lisää lasten osallisuuden uutiskirjeestä!