Kurkistus pienten lasten tunnetaitoryhmien työskentelyyn

Kevään aikana pilotoitiin uutta Älyä tunteet -ajattelun apukäsi –varhaiskasvatusmateriaalia esikoululaisten ja ekaluokkalaisten kanssa. Ryhmissä lapset tutkivat vaihtuvia tunnesäätiloja ja pohtivat keinoja haastavien tilanteiden sekä vaikeiden tunteiden käsittelyyn.

Materiaalin avulla tutkitaan tunteiden, ajatusten ja käyttäytymisen välistä yhteyttä sekä autetaan lasta löytämään toimivia ajattelu- ja toimintatapoja erilaisiin tilanteisiin.

 

Lähde: “Vihreät ajatukset – iloiset lapset”. Älyä tunteet -varhaiskasvatusmateriaali.