Sijaishuollon vertaisarviointi – aiheesta Ylen kanavilla

Kehitämme yhteistyötahojemme kanssa sijaishuollon vertaisarviointia, jonka tavoitteena on vahvistaa nuorten osallisuutta omassa asuinympäristössään, luoda uudenlainen mahdollisuus sijaishuollon kehittämiselle ja ennaltaehkäistä kaltoinkohtelua. Yle kertoo aiheesta uutisissaan:

Lastensuojelulaitosten valvontaa halutaan parantaa – sijoitetut nuoret pääsevät antamaan paremmin palautetta

Yle Uutiset Keski-Suomi 23.5.18

Kehittämistyötä tehdään yhdessä nuorten aikuisten kokemusasiantuntijoiden, Jyväskylän kaupungin lastensuojelupalvelujen, Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikön ja LAPE -hankkeen kanssa. Lue lisää aikaisemmin julkaistusta tiedotteesta.