Pesäpuun aamukahvit 4.5. Jyväskylässä

”Jos lasten ja nuorten osallisuus lastensuojelussa toteutuisi paremmin ja kokonaisvaltaisemmin, purkaisiko se kentän resurssipulaa ja työntekijöiden paineita?”

Pesäpuun aamukahveilla 4.5. Jyväskylässä keskusteltiin lapselle luovuttamattomista asioista lapsiasiavaltuutetun toimiston lakimies Merike Helanderin johdattamana. Merike lähestyi teemaa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta käsin. Lisäksi hän kertoi lapsiasiavaltuutetun Vuosikirjasta ja Kertomuksesta eduskunnalle, jossa edellytetään kansallisen lapsistrategian luomista. Merike korosti, että lapsistrategian on läpäistävä kaikki yhteiskunnan tasot – toteuduttava nimensä mukaisesti koko kansan tasolla.

Keskustelu kävi vauhdikkaana ja osallisuuden lisäksi puheissa vilahtelivat mm. lastensuojelun juridiikka, sosiaalityöntekijöiden velvollisuudet ja vastuut ja LAPE-muutosohjelma.  Aamukahveille osallistuneiden mielestä lapselle luovuttamattomat asiat eivät ole vain arvovalintoja, vaan lapsen perustavanlaatuisia oikeuksia.

Katso Meriken diaesitys tästä.