SISUKAS -toiminta mukana vaativan erityisen tuen VIP-verkostossa

OKM ja opetushallitus ovat perustamassa vaativan erityisen tuen VIP-verkostoa, joka käynnistyi Kick off -tapaamisella maanantaina. Tilaisuudessa alan keskeiset toimijat aloittivat vaativan erityisen tuen ohjaus-ja palveluverkostojen eli VIP-verkostojen muodostamisen.

Verkosto koostuu sote-uudistusta mukaillen viidestä yhteistyöalueesta, joissa käytännön toiminta tapahtuu. Kehittämistoiminnan tavoitteena on yhdistää ja syventää varhaiskasvatuksen, esi-, perus- ja lisäopetuksen vaativan erityisen tuen osaamisen alueellisia voimavaroja. Verkoston on määrä toimia vuosina 2018–2020 ja tuona aikana vahvistaa konsultoivan tuen ja täydennyskoulutuksen avulla koulujen osaamista vaativan erityisen tuen lasten suhteen.

Lue lisää.